Precizări cu privire la proiectul de modificare a Hotărârii ce vizează ajustarea primelor RCA, aflat în etapa de consultări publice

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a înaintat spre consultări publice, la 1 iulie 2022, un proiect de Hotărâre care prevede modificarea primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) internă. Potrivit proiectului, prima de bază a poliţei de asigurare RCA ar urma să crească cu 355 de lei şi ar putea constitui 1350 de lei.

Necesitatea elaborării acestor amendamente este dictată de pierderile ce le înregistrează companiile de asigurări pe parcursul ultimilor trei ani pe această clasă de asigurări, ritmul anual al inflaţiei şi modificarea Metodologiei unice de calcul al primei de asigurare de bază. Astfel, a fost stabilit că la elaborarea Metodologiei unice de calcul al primei de asigurare de bază, formula aprobată de autoritatea de supraveghere în 2018 nu a ţinut cont de impactul pe termen mediu al coeficientului bonus-malus, experţii europeni sugerând rectificarea formulei.

De menţionat că, proiectul de modificare a Metodologiei a fost supus, în mod transparent, procedurii de avizare şi consultări publice în perioada 29 martie–21 iunie 2022 (85 de zile) şi a intrat în vigoare la 1 iulie 2022.

Ţinând cont de factorii enumeraţi, s-a impus aprobarea unui proiect privind revizuirea preţului poliţei RCA. Deşi această majorare va fi resimţită de asiguraţi, ajustarea tarifelor RCA este obligatorie prin prisma cadrului legal şi indispensabilă pentru asigurarea bunei funcţionări a pieţei de asigurări şi pentru garantarea protejării intereselor şi drepturilor asiguraţilor.

Astfel, pentru ca persoanele păgubite să primească integral despăgubirile pentru daunele rezultate în urma accidentelor rutiere, este important ca primele de asigurare încasate să fie suficiente pentru acoperirea acestor daune şi a altor costuri conexe.

Potrivit datelor pentru anul 2021, dauna medie achitată a constituit 14 897 lei, iar prima medie încasată – 854 lei, cea din urma fiind mai mică ca prima de bază, care în prezent constituie 995 lei.

În vederea promovării unui dialog constructiv între CNPF şi toate părţile interesate, precum şi în scopul asigurării transparenţei şi corectitudinii în procesul decizional, vă îndemnăm să înaintaţi propunerile Dvs. pe marginea acestui proiect la adresa de e-mail: office@cnpf.md

Proiectul de modificare a Hotărârii nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto poate fi consultat la următoarea adresă: https://www.cnpf.md/ro/asigurari-6482.html

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.27 (951) din 13 iulie 2022