Piaţa asigurărilor din Republica Moldova în primul trimestru 2022: primele brute subscrise au avut un ritm mai alert de creştere, decât despăgubirile

Companiile de asigurări din R. Moldova au încasat în primul trimestru al anului curent prime de asigurare în volum de 485,2 mil. de lei, în creştere cu 24,5% faţă de perioada similară din anul 2021, conform datelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova rămâne dominată de segmentul asigurărilor generale, cu o pondere semnificativă de 94,4% în volumul total al primelor brute subscrise de companiile de asigurări, ce a însumat aproximativ 458 milioane lei. Asigurărilor de viaţă le-a revenit o cotă de 5,6% în volumul total al primelor brute subscrise, ceea ce constituie o valoare de 27,3 milioane lei.

Creşterile au fost consemnate la majoritatea claselor de asigurare, inclusiv de accidente (implicit accidente de muncă şi boli profesioniste) (+80,3%), de sănătate (+11,6%), CASCO (+7,7%), de incendiu şi alte calamităţi naturale (+55,4%), alte asigurări de bunuri (+86,2%), de răspundere civilă auto, inclusiv RCA internă (+19,5%) şi Carte Verde (+55%), de răspundere civilă avia (+139,7%), culturi agricole (+114%), de viaţă (+3,6%) etc. În acelaşi timp, diminuări de prime au înregistrat următoarele clase de asigurări: de nave aeriene (-191,9%), de răspundere civilă generală (-43,5%), de vehicule de cale ferată (-90,8%).

În linii generale, creşterea primelor brute subscrise a fost dictată de creşterea solicitărilor de perfectare a contractelor de asigurare cu 80 993 (la 31.03.2022 – 443 242 contracte încheiate), inclusiv RCA (+11 928 contracte) şi Carte Verde (+26 084 contracte).

În acelaşi timp, volumul total al despăgubirilor achitate de către companiile de asigurări, în primul trimestru 2022, a însumat 185 mil. lei, în creştere cu 17,1%, faţă de perioada similară a anului 2021. Daunele achitate pentru asigurările generale au constituit 174,6 mil. lei (+15,6%), iar pentru asigurările de viaţă – 10,3 mil. lei (+47,7%).

În structura despăgubirilor, au crescut esenţial despăgubirile de sănătate, care au însumat 11,4 mil lei, în creştere cu 42,9%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

De asemenea, s-au majorat daunele achitate pentru asigurările de răspundere civilă auto, care au constituit 88,8 mil. lei, înregistrând o creştere cu 14,3%, inclusiv RCA – 70,5 mil. lei (+14,3%) şi Carte Verde – 18,2 mil. lei (+14,9%). În aceeaşi perioadă, despăgubirile de asigurare achitate pentru CASCO s-au majorat cu 21,7%, de incendiu şi alte calamităţi naturale – cu 42,4%, alte asigurări de bunuri – cu 46,4%.

Pe parcursul primului trimestru 2022 au fost achitate 14 315 daune, cu 1 708 mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021.

La situaţia din 31 martie 2022, pe segmentul asigurărilor îşi desfăşurau activitatea 10 companii.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (944) din 25 mai 2022