Oportunităţi de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor prin intermediul instrumentelor financiare disponibile pe piaţa de capital

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova au desfăşurat în comun, pe 18 martie, un eveniment dedicat promovării investiţiilor financiare printre oamenii de afaceri „Oportunităţi de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor prin intermediul instrumentelor financiare disponibile pe piaţa de capital”.

Sesiunea de informare, organizată în format hibrid, a unit peste 40 de reprezentanţi ai companiilor locale interesate de instrumentele financiare de atragere a investiţiilor. Evenimentul şi-a propus să faciliteze o platformă de discuţii între CNPF şi reprezentanţii mediului antreprenorial cu privire la oportunităţile de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor prin intermediul instrumentelor disponibile pe piaţa de capital.

În mesajul său de bun venit, preşedintele CCI, Sergiu HAREA, a menţionat că sesiunea de informare este organizată în cadrul Acordului de parteneriat încheiat cu CNPF şi face parte din seria de evenimente dedicate educaţiei financiare antreprenoriale planificată pentru anul curent.

La rândul său, preşedintele CNPF, Dumitru BUDIANSCHI, a subliniat că „educaţia financiară insuficientă şi cunoaşterea precară a instrumentelor pieţei de capital reprezintă impedimente serioase pentru dezvoltarea întreprinderilor din Republica Moldova. Atunci când se caută resurse de finanţare pentru proiecte de extindere sau iniţiere a afacerilor, trebuie să luăm în calcul toate posibilităţile de finanţare existente pe piaţa de capital autohtonă: acţiunile, obligaţiunile corporative sau crowdfunding-ul (mecanism nou, care presupune finanţare de până la un milion de euro)”.

În continuare, directoarea Departamentului piaţa de capital în cadrul CNPF, Nadejda STANCIU, a făcut o prezentare privind oportunităţile de finanţare a afacerilor prin emiterea obligaţiunilor corporative, în cadrul căreia a descris mecanismele şi instrumentele existente pe piaţa de capital. În particular, Nadejda Stanciu s-a referit la avantajele oferite de acţiunile şi obligaţiunile corporative, atât din punct de vedere al emitentului, cât şi al investitorului.

În context, şefa-adjunctă a Departamentului Investiţii Corporative din cadrul Societăţii de Investiţii BC „MAIB” SA, Nina TELEAGĂ, a prezentat un studiu de caz bazat pe experienţa băncii Maib în intermedierea cu succes a plasărilor de obligaţiuni municipale şi corporative în Republica Moldova. În particular, aceasta s-a referit la obligaţiunile municipale emise de primăria Chişinău în scopul dezvoltării reţelei de transport electric şi obligaţiunile corporative emise de MAIB, prin intermediul cărora banca a atras resurse băneşti rambursabile de la cetăţeni şi întreprinderi sub formă de investiţii pe un termen de 3 ani. Al II-lea program de ofertă publică a fost lansat la finalul anului trecut. În baza acestui program are loc în mod continuu, într-o perioadă de 12 luni, plasarea ciclică de obligaţiuni corporative de 6 clase diferite, în cadrul a 10 emisiuni consecutive de obligaţiuni.

Şi directoarea Trezorerie a Socie­tăţii de Investiţii „Victoriabank”, Grupul Banca Transilvania, Natalia PARASCHIV, a susţinut o prezentare despre particularităţile obligaţiunilor municipale cu accent pe experienţa recentă a colaborării cu primăriile oraşului Sângera şi a municipiul Ceadîr-Lunga pe partea de construcţie a apeductului pentru locuitorii unui cartier nou din Sângera şi reconstrucţia a 11 porţiuni de drum în municipiul Ceadîr-Lunga. Rata anuală a dobânzilor a constituit 6,5% pentru obligaţiunile primăriei or. Sângera şi 6,6% pentru obligaţiunile municipiului Ceadîr-Lunga.

Ideea principală susţinută în prelegerile dedicate emisiei de obligaţiuni, a constat în faptul că emiterea obligaţiunilor corporative/municipale oferă companiilor/autorităţilor locale avantaje semnificative în procesul de atragere a surselor de finanţare, precum: flexibilitate, acces la finanţare pe termen lung, costuri mai scăzute, diversificare a surselor de finanţare, notorietate, creşterea credibilităţii financiare.

Sesiunea de instruire a fost încheiată de către vicepreşedintele CNPF, Vladimir RUSNAC, care a adus în discuţie noul instrument de finanţare participativă pentru business şi pentru consum – crowdfunding, scopul căruia este de a facilita interacţiunea între iniţiatorii de proiecte şi public (investitorii), prin intermediul unei platforme de finanţare participativă online. Acest tip de activitate este supravegheat şi reglementat de către CNPF, începând cu 1 martie 2024. Finanţarea participativă este utilizată de regulă de către antreprenori ca metodă inovatoare, în accesarea fondurilor alternative pentru idei­le de afaceri noi. În acest sens, crowdfunding-ul oferă start-upurilor, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii posibilitatea de a atrage mijloace băneşti pentru un proiect de business de până la un milion de euro şi termen maxim de acumulare de 12 luni. Adiţional, crowdfunding-ul oferă posibilitatea finanţării proiectelor de consum de până la 7500 euro având termen maxim de acumulare de 6 luni.

Vladimir RUSNAC a precizat că în ţările Uniunii Europene sectorul finanţării participative reglementate este într-o creştere accelerată, pornind de la un volum de tranzacţii aşteptat în 2023 de aproximativ un miliard de euro raportat la peste 2000 de tranzacţii de finanţare participativă şi peste 90 de furnizori de servicii finanţare participativă înregistraţi conform European Crowdfunding Service Providers Regulation. Competiţia de servicii de finanţare participativă este concentrată în mare parte în ţări precum Franţa, Olanda, Spania şi Lituania.

Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare (Global Money Week 2024), o iniţiativă susţinută de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (1038) din 27 martie 2024