O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

În cadrul colaborării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI), în parteneriat cu Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), a fost organizat pe 18 februarie curent, la Bălţi, seminarul „Guvernarea corporativă”, la care au participat conducătorii celor mai mari societăţi pe acţiuni de la nordul Moldovei. Scopul acestei acţiuni a fost de a elucida importanţa elaborării şi implementării Codului de guvernare corporativă.

La seminar au participat directorii şi membrii consiliilor unor societăţi pe acţiuni cunoscute, precum „Incomlac”, „Alfa-Nistru”, „Moldagrotehnica”, „Inlac”, „Barza Albă”, „Lactis”, „Floarea Soarelui”, „Bălţeanca” etc.

În discursul de deschidere, Galina Codiţa, director al filialei Bălţi CCI, a menţionat că acest seminar se desfăşoară în cadrul programului de guvernare corporativă a Corporaţiei Financiare Internaţionale în Europa şi Asia. “Seminarele de acest fel sunt foarte importante pentru societăţile pe acţiuni, pentru o mai grabnică elaborare şi implementare a standardelor internaţionale în domeniul guvernării corporative, lucru ce va grăbi procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, a spus Codiţa.

Directorul reprezentanţei teritoriale Bălţi a CNPF, Vitalie Nogali, a menţionat că Codul de guvernare corporativă a intrat în vigoare încă în iunie 2007, însă puţine societăţi pe acţiuni l-au adoptat şi implementat. „Pentru a promova o cultură a guvernării corporative în Republica Moldova, nu e suficient de a studia modele eficiente în acest domeniu, mai este necesar de a desfăşura seminare la care să se explice detaliat subiectul şi principiile guvernării corporative, dar şi să se demonstreze necesitatea implementării celor mai bune practici de guvernare corporativă”, a spus Nogali.

În cadrul seminarului, expertul din Georgia, Boris Janjalia, care colaborează cu CFI a abordat mai multe subiecte specifice guvernării corporative în cadrul companiilor: avantajul implementării în Moldova a principiilor şi standardelor de guvernare corporativă, drepturile şi obligaţiunile participanţilor la guvernarea corporativă (acţionari, consiliul de directori şi organul executiv), cât şi ale părţilor interesate.

El a argumentat că seminarele respective vor îmbunătăţi nivelul de guvernare corporativă al companiilor din Moldova şi vor ajuta societăţile pe acţiuni să perceapă implementarea celor mai bune practici din acest domeniu, ceea ce ar trebui să mărească atât indicatorii de performanţă ai societăţilor, cât şi competitivitatea produselor lor.

Boris Janjalia a vorbit detaliat despre principiile de guvernare corporativă, cum ar fi drepturile acţionarilor şi funcţiile de bază ale deţinătorilor de acţiuni, drepturile egale pentru toţi acţionarii, rolul părţilor interesate în guvernarea corporativă, transparenţa şi dezvăluirea informaţiei, cât şi obligaţiunile Consiliului de directori.

„Drepturile de bază ale acţionarilor sunt stabilite de legislaţie, dar este foarte important ca aceste principii să nu rămână scrise doar pe hârtie. Anume implementarea lor practică este aspectul cel mai important”, a remarcat expertul georgian.

De asemenea, el a accentuat că implementarea şi utilizarea principiilor Codului de guvernare corporativă depinde de fiecare companie în parte, mai exact, de acţionarii ei. În cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, aceştia au dreptul să ia decizia de a utiliza sau nu cele mai bune practici de guvernare corporativă.

După părerea lui Janjalia, din momentul în care adunarea generală a acţionarilor a luat decizia respectivă, este nevoie să se ia în calcul şi posibilitatea controlului de supraveghere a implementării şi utilizării Codului de guvernare corporativă (fie din partea acţionarilor, fie din partea organelor de administare publică abilitate).

La finalul seminarului, reprezentanţii organelor de administrare ai societăţilor pe acţiuni i-au adresat expertului mai multe întrebări ce ţin de respectarea drepturilor acţionarilor în alte ţări, experienţa internaţională de soluţionare a conflictelor corporative, dar şi despre ordinea şi termenul de achitare a dividendelor etc.

Interesul manifestat de participanţii seminarului şi complexitatea întrebărilor au fost dovada utilităţii seminarelor de acest fel pentru reprezentanţii societăţilor pe acţiuni.

Serghei Cervatiuc

Numarul ziarului: 
Nr.07 (478) din 20 februarie 2013