Noua lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a intrat în vigoare la 1 aprilie 2023

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) reaminteşte că la 1 aprilie 2023 a intrat în vigoare noua Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule (nr. 106 din 21-04-2022).

Actul normativ vine să fortifice cadrul regulator ce vizează protecţia păgubiţilor şi prevede majorarea limitelor de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale şi decese produse în unul şi acelaşi accident, limita de despăgubire se stabileşte pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părţilor vătămate.

De asemenea, prin lege se introduce o nouă categorie de despăgubiri pentru prejudicii morale ca urmare a dizabilităţii sau a decesului persoanelor implicate în accidentul rutier, limita de despăgubire fiind de 5 000 de euro pentru o parte vătămată sau de 10 000 de euro, indiferent de numărul părţilor vătămate. În acest scop, documentul prevede o formulă de calcul privind cuantumul despăgubirii în funcţie de prejudiciul moral produs.

Documentul mai cuprinde dispoziţii legale privind rezoluţia contractului RCA, norme cu privire la cazurile de suspendare a contractelor RCA internă – pe perioada suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, precum şi pe perioada în care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuţele de înmatriculare. Totodată, în noua lege a fost introdus conceptul de „decontare directă”, în baza căruia, asiguratul poate opta pentru un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi. Astfel, în cazul producerii unui accident, asiguratul va interacţiona cu propriul asigurător şi nu cu asigurătorul păgubitului.

Noul document prevede un termen limită în cadrul căruia asigurătorul RCA este obligat să ia o decizie cu privire la soluţionarea cererii de despăgubire şi să achite despăgubirea de asigurare – cel mult o lună de la data depunerii cererii de despăgubire, în cazul dosarului de daune complet, şi cel mult trei luni, în cazul dosarului de daune incomplet.

În scopul evitării unor manipulări ce vizează cuantumul despăgubirilor şi cheltuielilor aferente reparaţiei vehiculelor, noua lege obligă asigurătorii să utilizeze sistemele informaţionale automatizate de evaluare în domeniul auto. Acestea au la bază preţuri din cataloagele producătorilor de piese de schimb, părţi componente şi materiale necesare reparaţiei şi corespund cerinţelor stabilite în actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Legea a fost elaborată de către CNPF cu asistenţa experţilor Băncii Mondiale, în cadrul proiectului “Reforma pieţei de asigurări din Moldova”, având drept scop racordarea cadrului legal la prevederile comunitare.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.13 (988) din 5 aprilie 2023