Natalia Roşca: “Acord Grup îşi menţine poziţia şi tinde să-şi majoreze ponderea pe piaţa locală a asigurărilor”

Interviu oferit ziarului Capital Market de către Natalia Roşca, directorul general al companiei de asigurări SA “Acord Grup”.

– Doamna Natalia Roşca, recent a avut loc adunarea anuală a acţionarilor companiei, aţi putea să ne spuneţi care au fost rezultatele cu care a încheiat anul compania pe care o administraţi şi ce decizii importante au fost luate de către proprietarii companiei?

– La 25 iunie 2019 a avut loc adunarea generala a acţionarilor la care au participat fondatorii companiei: întreprinderea mixtă “Valan International Cargo Charter” SRL – 81% şi întreprinderea mixtă “Belle Vue” SRL – 19%.

În cadrul adunării au fost examinate şi aprobate dările de seamă ale organului executiv pentru anul 2018 şi a comisiei de cenzori, precum şi situaţiile financia­re anuale. În anul 2018 Acord Grup a înregistrat prime brute în suma de 93,24 milioane de lei, în creştere cu 8,8%, comparativ cu anul precedent. Datele pentru anul trecut relevă că Acord Grup este o companie stabilă, care îşi menţine poziţia şi tinde să-şi majoreze ponderea pe piaţa locală a asigurărilor. Astfel, anul trecut cota de piaţă deţinută de companie a crescut până la nivelul de 6,14%, faţă de anii precedenţi (2016 – 5,57%, 2017 – 5,95%).

În perioada analizată societatea a achitat despăgubiri în sumă totală de 31,07 milioane de lei, ceea ce reprezintă 33,36% din volumul primelor subscrise. Profitul net obţinut de companie în perioada analizată a însumat mai mult de 9 milioane de lei. Acţionarii companiei au aprobat decizia de nu a achita dividende, astfel că întregul profit obţinut a fost direcţionat pentru majorarea capitalului social, fapt ce ne va permite să facem faţă provocărilor legate de liberalizarea tarifelor la serviciile de răspundere civilă auto.

– Cum apreciaţi situaţia de pe piaţa locală a asigurărilor?

– Este bine ştiut că piaţa asigurărilor moldoveneşti este subdezvoltată şi este influenţată de concurenţa neloială, companiile aflându-se în goană după contracte şi clienţi noi. Actualmente, piaţa asigurărilor este influenţată de mai mulţi factori. Este cunoscut că ponderea cea mai mare în portofoliul de asigurări al companiilor revine asigurărilor auto (RCA şi Carte Verde), deoarece acestea sunt obligatorii prin lege.

Cu părere de rău, asigurările facultative de bunuri, proprietate, accidente, sănătate etc. nu sunt dezvoltate şi rămân în continuare în rezerva pieţei asigurărilor moldoveneşti. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea populaţiei dispune de surse financiare modeste, care sunt folosite pentru necesităţile stringente.

În acelaşi timp, avem un nivel redus al culturii asigurărilor în societate, persistă neîncrederea populaţiei faţă de companiile de asigurări şi este sesizabilă lipsa cunoştinţelor economice şi juridice în rândul consumatorilor.

– Care sunt sarcinile pe care vi le propuneţi în calitate de manager al companiei? În acest sens, care sunt prio­rităţile pentru anul 2019 şi pe termen mediu?

– Împreună cu acţionarii ne-am propus în acest an să diversificăm serviciile de asigurare – prin dezvoltarea asigurărilor facultative de bunuri, de accidente, de sănătate, de răspundere civilă a riscurilor financiare şi profesionale. Un alt scop este de a moderniza parcul IT, adică să implementăm tehnologiile informaţionale performante.

De asemenea, printre priorităţile stabilite se numără îmbunătăţirea managementului companiei şi extinderea reţelei regionale de vânzare. În prezent compania dispune de o reţea alcătuită din 17 puncte de vânzare în regiuni, iar în viitor vrem să ne extindem prezenţa în teritoriu pentru a fi cât mai aproape de clienţii noştri.

– În opinia Dvs., care vor fi schimbările care se vor produce pe piaţa asigurărilor odată cu liberalizarea tarifelor RCA?

– Deocamdată este vorba de o liberalizare parţială a acestui segment de piaţă, ceea ce consider că este corect. Sunt de părere că nici piaţa autohtonă de asigurări, nici societatea nu sunt pregătite pentru o liberalizare totală a sectorului dat. Aceasta poate duce la manipulări pe piaţă şi o concurenţă neloială, fapt ce poate avea consecinţe grave pentru unele companii. Asigurătorii trebuie să estimeze riscurile în condiţiile liberalizate, măsura în care tariful este suficient pentru a acoperi obligaţiile asumate. Practica europeană a demonstrat că liberalizarea totală a asigurărilor s-a soldat chiar şi cu falimentul unor companii importante.

Cu scopul de a minimiza impactul riscurilor generate de procesul de liberalizare, începând cu 1 iulie 2019, companiile locale de asigurări aplică prima de referinţă calculată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, care constituie 704 MDL. Astfel că prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de RCA, calculaţi de către asigurători potrivit Metodologiei, urmează a fi puşi în aplicare de la 1 iulie 2020. Aşadar, companiile mai au la dispoziţie aproape un an pentru a analiza calitatea portofoliului său şi a se pregăti pentru liberalizarea dată.

– SA “Acord Grup” este considerată drept unul din liderii în asigurările avia din Moldova. Care este situaţia proiectelor de asigurare avia şi dacă plata despăgubirilor achitate a afectat cumva politica companiei în domeniul dat?

– Compania Acord Grup SA activează pe piaţa asigurărilor din anul 2002. În primii 10 ani s-a ocupat de asigurările în domeniul aviaţiei şi este, practic, una din primele companii care presta astfel de servicii. Începând cu anul 2011 acţionarii companiei au luat decizia de a diversifica portofoliul de produse de asigurare, iar în anul 2015 compania a devenit membru al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, obţinând dreptul de a vinde şi Carte Verde. În anul 2018, mai mult de 40% din volumul total al primelor de asigurare încasate de companie au reprezentat asigurările avia.

Totodată, cheltuielile aferente achitării despăgubirilor au însumat anul trecut mai mult de 17,7 milioane lei, ponderea cărora a constituit 60,2% din volumul total de daune. Despăgubirile pe acest tip de asigurare deşi sunt costisitoare, au fost onorate pe deplin. O parte din despăgubiri este suportată de reasigurători, deoarece toate contractele încheiate pe acest tip de asigurare sunt transmise în reasigurare la asigurători nerezidenti cu care colaborăm de mulţi ani.

– Pe site-ul său, compania informează destul de activ despre serviciile oferite în domeniul asigurărilor medicale şi asigurărilor auto. Înseamnă aceasta că intenţionaţi să vă concentraţi mai mult pe aceste tipuri de asigurări? Dacă da, spuneţi-ne cum evaluaţi astăzi poziţia companiei pe aceste segmente de asigurare, la ce nivel intenţionaţi să ajungeţi?

– La moment compania Acord Grup SA deţine un capital social în mărime de 37 de milioane lei. Ponderea vânzărilor auto CASCO este doar de 4,85%, asigurările medicale peste hotare reprezintă – 2,63% şi de sănătate – 1,43%. Intenţionăm să dezvoltăm asigurările de sănătate, care reprezintă o alternativă a asigurării obligatorii medicale de stat. În ceea ce priveşte asigurările CASCO, ne dorim să avem un portofoliu calitativ şi nu unul cantitativ.

– În ultimii ani se observă o creştere a numărului de asigurări online, în acest sens, ce proiecte intenţionează să dezvolte Acord Grup?

– Actualmente societatea utilizează tot mai mult tehnologiile informaţionale performante. Generaţia tânără, la rândul său, utilizează mai des programele online. La moment compania se află în proces de derulare a unui proiect ce prevede prestarea serviciilor online prin intermediul site-ului www.acordgrup.md, unde clienţii vor putea procura asigurările facultative.

A discutat Ghenadie Tudoreanu

Numarul ziarului: 
Nr.30 (804) din 31 iulie 2019