Jose Luis Gomez Pascual: Este foarte important ca autorităţile să finalizeze definitivarea unui cadru legal corespunzător într-un termen cât mai scurt pentru funcţionarea pieţei de echilibrare

Tema securităţii energetice a devenit în ultima perioadă deosebit de actuală, inclusiv aspectele legate de aprovizionarea cu energie electrică. În acest sens, redactorul-şef al Ediţiei periodice “Capital Market”, Ghenadie Tudoreanu, a solicitat dlui Jose Luis Gomez Pascual, country manager Premier Energy Moldova să răspundă la următoarele întrebări:

– Societăţile pe acţiuni, indiferent de tipul de activitate (sectorul financiar, producere etc.) depind de o aprovizio­nare stabilă cu energie electrică. Ne puteţi spune cu ce furnizori lucraţi, cum decurge procesul de cooperare cu ENTSO-E?

– Într-adevăr conectarea sistemului energetic al Republicii Moldova în martie 2022 la sistemul Europei continentale ENTSO-E a constituit un moment foarte important în consolidarea sistemului de transport al energiei electrice, care contribuie direct la securitatea energetică a ţării. În acest context, îi felicităm pe colegii noştri de la întreprinderea de stat Moldelectrica, care gestionează reţeaua de transport şi operează interconexiunile de tranzit al energiei electrice în paralel cu sistemele energetice ale altor ţări.

În ceea ce priveşte achiziţiile de energie electrică, trebuie să precizăm de la bun început că în Republica Moldova funcţionarea sistemului electroenergetic este reglementată de stat, iar activităţile de bază precum producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice către consumatori sunt separate. Procedurile de achiziţie a energiei electrice, aprobate şi utilizate în prezent, sunt publice şi transparente, fiind monitorizate de către ANRE, iar întreprinderile Premier Energy în Moldova le urmează de-a lungul anilor conform reglementărilor în vigoare.

Începând cu 01.05.2022, în conformitate cu prevederile cadrului legal, în special cu deciziile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în scopul asigurării necesarului de energie electrică pentru piaţa internă, întreprinderii de stat „Energocom” SA i s-a impus obligaţia de serviciu public de procurare a energiei electrice solicitate de către operatorii de sistem şi furnizorii serviciului universal şi de ultimă opţiune. În acest sens, „Energocom” SA procură energie electrică conform contractelor încheiate în baza negocierilor directe (cu diferiţi producători, traderi) şi/sau pe bursă (OPCOM). Iar pentru asigurarea cantităţilor de energie electrică necesare consumatorilor finali şi pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor în reţelele electrice, furnizorii serviciului universal şi de ultimă opţiune şi operatorii de sistem procură energie electrică în baza contractelor bilaterale încheiate cu „Energocom” SA.

Adiţional, furnizorul ÎCS „Premier Energy” SRL procură energie electrică în baza unui şir de contracte bilaterale semnate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie. Totodată, pe lângă procurarea energiei electrice în baza contractelor bilaterale, furnizorii care activează pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice au obligaţia legală de a procura de la SA „Energocom”, în calitatea sa de furnizor central de energie electrică, energia produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi de centralele electrice eligibile, care produc energie electrică din surse regenerabile de energie.

Precizăm că, odată cu încheierea stării de urgenţă în ţara noastră şi revenirea la normalitate în economia regiunii în care ne aflăm, care sperăm să se întâmple cât mai curând, procesul de achiziţie a energiei electrice va trebui să fie reluat de către întreprinderile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice private şi cele de stat, aşa cum era până la începutul anului 2022, acesta fiind un instrument al pieţei libere concurenţiale şi care, cu siguranţă, aduce eficienţă, transparenţă şi permite crearea unei concurenţe sănătoase pe piaţă.

– În Moldova se discută demult despre creşterea volumului de energie electrică importată din România. Spuneţi-ne, vă rog, reţelele electrice din Moldova sunt pregătite, din punct de vedere tehnic, pentru creşterea acestor livrări şi care este situaţia privind construcţia unor linii electrice corespunzătoare suplimentare de înaltă tensiune?

– Securitatea energetică constituie o prerogativă orientată a statului. De aceea, în prezent, aşa cum se cunoaşte, autorităţile centrale întreprind măsuri concrete pentru diversificarea resurselor energetice şi creşterea livrărilor de energie din România. În acest sens, în plină desfăşurare se află construcţia liniei electrice de înaltă tensiune 400kV Vulcăneşti–Chişinău, care va conecta interconexiunile Isaccea-Vulcăneşti cu principalul centru de consum – municipiul Chişinău, ocolind necesitatea de a tranzita prin stânga Nistrului, astfel urmând să fie redusă dependenţa ţării de energie electrică produsă de centrala de la Cuciurgan. Totodată, este nevoie şi de alte interconexiuni (de ex. Bălţi-Suceava, Străşeni-Iaşi), care au fost deja identificate şi pentru care, conform declaraţiilor recente ale oficia­lilor de stat au fost alocate resursele necesare, ce urmează a fi finalizate până în anul 2030 în conformitate cu planurile strategice ale statului.

– Practica a demonstrat necesitatea unor centrale electrice suplimentare, a căror capacitate să asigure echilibrarea sistemului electroenergetic. Care este poziţia Premier Energy, ca unul dintre cei mai mari operatori de pe piaţa energiei electrice, care sunt propunerile dvs. şi ce ar trebui să întreprindă atât compania, cât şi structurile de stat pentru a rezolva această sarcină, mai ales că anterior s-a anunţat despre disponibilitatea companiei Premier Energy de a construi un astfel de obiect din surse proprii?

– În prezent sistemul electroenergetic din Republica Moldova parcurge o perioadă de tranziţie. Conectarea la sistemului european ENTSO-E, dezvoltarea şi promovarea surselor de energie constituie nişte paşi foarte importanţi în consolidarea securităţii energetice a ţării. Totodată cu toţii înţelegem că dependenţa de resursele energetice externe este o situaţie dificil de schimbat, cel puţin pe termen scurt şi mediu. De aceea, este crucială finalizarea cât mai rapidă a proiectelor desfăşurate în prezent de autorităţile statului pentru conexiunea cu România prin construcţia liniei de înaltă tensiune Vulcăneşti-Chişinău, precum şi examinarea altor opţiuni care să permită funcţionarea stabilă a sistemului energetic integrat în cel continental, ENTSO-E.

Şi companiile Premier Energy în Moldova care dispun de o vastă experienţă europeană, au adoptat o abordare proactivă şi sunt lideri în această schimbare pe piaţa energetică din ţara noastră, fiind implicate şi participând activ la procesul de tranziţie energetică prin promovarea energiei regenerabile şi altor proiecte importante, care permit dezvoltarea energiei verzi, diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice, precum şi consolidarea securităţii energetice a Republicii Moldova.

Totodată grupul Emma Capital (acţionarul întreprinderilor Premier Energy în Moldova) şi-a exprimat intenţia realizării unei investiţii importante în sistemul electroenergetic din Republica Moldova prin construcţia unei centrale electrice de generare a energiei electrice cu capacitatea iniţia­lă de producere de 40MW şi care ar putea fi majorată ulterior, la necesitate, până la 60 MW în scop de echilibrare a sistemului electroenergetic – fapt care va consolida şi va permite dezvoltarea surselor de energie renovabilă.

În acest context, a fost elaborat deja un studiu preliminar de fezabilitate şi se analizează posibilitatea realizării unui studiu mai aprofundat pentru construcţia centralei. În acelaşi timp, suntem în aşteptarea unor reglementări legislative necesare în acest sens. Lipsa la această etapă a unui cadru legal necesar frânează demararea proiectului. Este foarte important ca autorităţile să finalizeze definitivarea unui cadru legal corespunzător într-un termen cât mai scurt pentru permite funcţionarea pieţei de echilibrare a energiei electrice între oferta pentru piaţa de echilibrare şi oferta pentru serviciile auxiliare, care în prezent nu există. Totodată, sistemul are nevoie de acoperirea internă a sarcinii de bază, care ar aduce mai multă independenţă energetică. Dacă acest lucru s-ar fi făcut, de exemplu, acum trei ani, astăzi situaţia ar fi fost diferită, dispunând de una, două sau trei astfel de centrale. Securitatea energetică şi fiabilitatea sistemului ar fi fost mult mai puternică.

– Anul trecut, cetăţenii obişnuiţi, dar şi agenţii economici, s-au confruntat cu o creştere accentuată a preţurilor la energia electrică. Toată lumea înţelege perfect că unul dintre principalele motive este creşterea preţurilor de achiziţie a energiei electrice de la producători. În acelaşi timp, există şi o serie de alţi factori care afectează preţul final pentru utilizatori. Spuneţi-ne, ce acţiuni întreprindeţi Dvs. pentru a reduce nivelul pierderilor, pentru a vă optimiza cheltuielile etc.?

– Într-adevăr, creşterea preţurilor la energie a avut un impact semnificativ asupra tuturor consumatorilor, în măsura în care activitatea de afaceri, fie că este vorba despre agricultură, industrie sau comerţ, necesită un consum de energie electrică pentru producerea de bunuri şi furnizarea de servicii. În cazul operatorului de sistem Premier Energy Distribution, costul materialelor necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea reţelelor (cabluri, contoare, transformatoare etc.) a crescut considerabil.

După cum cunoaşteţi, la începutul anului 2022, preţul de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici era de 1,51 lei/kWh, pe parcursul anului 2022 preţul a fost ajustat în creştere de 6 ori, iar în anul 2023 – de 3 ori în diminuare, astfel că în prezent acesta este de 2,57 lei/kWh pentru consumatorii casnici deserviţi de Premier Energy. Menţionăm faptul că preţul energiei electrice procurate de la producător reprezintă circa 70% din preţul achitat de consumatori. Acesta fiind mare face ca şi factura să crească sau să scadă corespunzător.

Celelalte componente care formează preţul mediu pentru energie electrică sunt:
– costul pentru serviciul de transport al energiei electrice, prestat de ÎS „Moldelectrica”, responsabilă de întreţinerea şi exploatarea reţelelor de transport a energiei electrice;
– costul serviciului de distribuţie a energiei electrice, prestat de ÎCS „Premier Energy Distribution”, responsabilă de gestiunea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor electrice de distribuţie a energiei electrice până la locul de consum al consumatorului final;
– costul serviciului de furnizare, care constituie cheltuielile furnizorului de energie electrică (ÎCS „Premier Energy” SRL) ce gestionează contractele încheiate cu consumatorii finali, elaborează şi expediază lunar facturi de plată, colectează plăţile pentru energia electrică, gestionează datoriile etc.

Precizăm că datorită programelor de eficienţă, a investiţiilor realizate de peste 328 de milioane de euro în modernizarea şi extinderea reţelelor electrice, întreprinderile Premier Energy în Moldova au reuşit să îmbunătăţească principalii indicatorii de calitate: pierderi de energie (de la 32% în 2004 la 7,2% în 2022), timpul mediu de repunere în funcţiune a serviciului, timpul mediu de întreruperi per client (de la 18,1 ore în 2004 la 1,3 ore în anul 2022), precum şi să ofere consumatorilor casnici un preţ de furnizare a energiei electrice mai mic cu 25% în comparaţie cu cel pe care îl achită consumatorii din nordul ţării.

Precum se vede, rezultatul este evident şi obiectivul nostru este să depunem în continuare eforturi pentru ca aceşti indicatori să fie cât mai mici şi să creăm condiţii astfel încât consumatorii noştri să achite mai puţin.

– Ce acţiuni întreprinde Premier Energy pentru a optimiza munca cu consumatorii, pe ce pot conta clienţii dvs. în cazul apariţiei unor probleme tehnice sau a unor dificultăţi financiare? Le oferiţi ajutorul în optimizarea cheltuielilor pentru energia electrică etc.?

– La Premier Energy clientul este în centrul atenţiei tuturor proceselor de gestiune şi de desfăşurare a activităţilor. În acest sens, dispunem şi oferim consumatorilor noştri diverse canale de comunicare: oficiul telefonic 24/24 ((022)43 11 11 şi(022)43 11 22), oficiile comerciale teritoriale, accesarea serviciilor online de pe paginile web pentru soluţionarea oricăror aspecte comercia­le şi operative (contractare, facturare, plăţi, accesarea „Cabinetului personal”, programarea online a vizitei), corespondenţa scrisă şi prin e-mail, precum şi prezenţa întreprinderilor noastre de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pe diverse reţele sociale (Facebook, Telegram, LinkedIn). Totodată, în cazul unor situaţii mai complicate de plată cu unii consumatori, întreprinderea este mereu deschisă să găsească o soluţie viabilă, semnând un acord pentru achitarea eşalonată a datoriei, prin care consumatorul îşi manifestă voinţa pentru rezolvarea problemei sale pe termen mediu şi pentru a nu acumula în continuare datorii la energia electrică consumată.

Totodată, în contextul obiectivelor privind creşterea eficienţei energetice, Premier Energy promovează continuu dialogul constructiv cu consumatorii de energie privind informarea şi bunele practici în domeniul economiei energiei, dispunând şi de o echipă de experţi instruiţi în materie de eficienţă energetică. Şi anume, pe factura de energie electrică expediată consumatorilor periodic, furnizorul include o serie de sfaturi utile, în oficiile comerciale sunt puse la dispoziţia consumatorilor broşuri informative, iar pe pagina web a companiei există o rubrică special dedicată temei eficienţei energetice. Compania desfăşoară diverse campanii radio, iar pe reţelele de socializare promovează săptămânal diverse recomandări şi bune practici în materie de eficientă energetică.

Totodată, grupul Premier Energy în Moldova este implicat activ în procesul de tranziţie energetică, reuşind deja să investească în unele proiecte importante de energie regenerabilă, şi anume montarea instalaţiilor fotovoltaice pe 17 staţii electrice de transformare şi construcţia a 4 parcuri fotovoltaice industriale care sunt în proces de realizare: Iargara 1,3 MW, Tvardiţa 2MW şi 0,6 MW, precum şi un parc fotovoltaic de 6 MW la Vadul lui Vodă. Aceste proiecte, fără îndoială permit dezvoltarea energiei verzi, diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice şi contribuie la consolidarea securităţii energetice a ţării.

La fel, întreprinderile Premier Energy colaborează constant cu autorităţile statului (Ministerul Energiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică), precum şi cu organizaţia internaţională PNUD Moldova în desfăşurarea diferitor campanii naţionale ce au scopul de a spori gradul de conştientizare a publicului cu privire la importanţa raţionalizării consumului de energie. Totodată, în toamna anului trecut, în contextul demarării programului guvernamental „Ajutor la contor” furnizorul de energie a inclus pe facturile pentru energia electrică detalii privind compensaţiile oferite de Guvern, iar pe site-ul companiei a fost implementat un instrument de facilitare a descifrării calculelor compensaţiei pentru energia electrică conform categoriilor de vulnerabilitate foarte ridicată şi ridicată.

În concluzie, menţionăm că Premier Energy depune toate eforturile şi va continua să se perfecţioneze, focusându-se pe automatizarea proceselor şi transformarea digitală şi să se adapteze mereu aşteptărilor şi necesitărilor consumatorilor săi.

– Vă multumesc pentru dialog.

Numarul ziarului: 
Nr.38 (1013) din 27 septembrie 2023