Indicatorii înregistraţi pe piaţa de capital în primul trimestru 2024

În perioada ianuarie-martie 2024, pe piaţa primară a pieţei de capital din Republica Moldova s-a marcat o dinamică pozitivă a numărului de emisiuni de valori mobiliare înregistrate, fapt care se datorează mobilizării societăţilor pe acţiuni de a-şi conforma mărimea minimă a capitalului social la rigorile legislaţiei (600 000 lei). Astfel, în primul trimestru al anului în curs au fost efectuate 25 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 182,14 mil. lei (dintre care 21 de emisiuni suplimentare în sumă de 18,5 mil. lei, două emisiuni de constituire în sumă de 1,5 mil. lei şi două emisiuni de obligaţiuni în sumă de 162,14 mil. lei).

De notat că, în perioada similară a anului trecut, pe acest segment al pieţei de capital au fost înregistrate 14 emisiuni de valori mobiliare în volum de 5081,36 mil. lei, dintre care 2 emisiuni de acţiuni în volum 5050 mil. lei au fost efectuate de compania „ENERGOCOM” SA, în contextul crizei energetice. Astfel, dacă excludem valoarea emisiunilor de valori mobiliare înregistrate de compania „ENERGOCOM” SA, se atestă că volumul înregistrat pe piaţa primară de capital a însumat 31,36 mil. lei în trimestrul I 2023 şi a crescut până la 182,14 mil. lei în trimestrul I 2024. Totodată, 89,02% (162,14 mil. lei) din volumul total de emisiuni de valori mobiliare înregistrate în primul trimestru 2024 a revenit emisiunilor de obligaţiuni efectuate de BC „Moldova-Agroindbank” SA.

În ceea ce priveşte investiţiile străine efectuate pe piaţa primară de capital, se atestă o descreştere a volumului de la 0,61 mil. lei (în trimestrul I 2023) până la 0,20 mil. lei (în trimestrul I 2024).

În acelaşi timp, în perioada primului trimestru al anului în curs, o evoluţie pozitivă s-a marcat şi pe piaţa secundară de capital, valoarea totală tranzacţionată atingând nivelul de 999,07 mil. lei, în creştere de 28,81 ori, comparativ cu nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fundalul unui număr descrescător de tranzacţii, de la 326 (în trimestrul I 2023) până la 233 de tranzacţii (în trimestrul I 2024).

Creşterea volumului total al tranzacţiilor derulate pe piaţa secundară a fost determinată de tranzacţia bursieră de vânzare-cumpărare a acţiunilor emise de „Banca Comercială Română Chişinău” SA, în sumă de 224,01 mil. lei, precum şi de două tranzacţii extrabursiere: de succesiune a valorilor mobiliare în urma reorganizării persoanei juridice, acţionar al „Procreditbank” SA, aportul acesteia fiind de 493,6 mil. lei, şi de vânzare-cumpărare a acţiu­nilor emise de compania „Orange Moldova” SA, în valoare de 237,1 mil. lei. În rezultat, pe segmentul extrabursier de piaţă s-a înregistrat o creştere a volumului tranzacţionat în perioada de referinţă faţă de aceeaşi perioadă a anului 2023, majorarea constituind 748,13 mil. lei sau de 45,38 ori. Volumul total al tranzacţiilor derulate pe segmentul extrabursier a constituit 764,99 mil. lei, faţă de 16,86 mil. lei, volum înregistrat în trimetrul I 2023.

Corespunzător, în perioada analizată, pe piaţa reglementată au fost tranzacţionate acţiuni în valori mult mai mici în raport cu segmentul extrabursier, volumul total însumând 233,91 mil. lei, acesta fiind în creştere cu 220,92 mil. lei, faţă de volumul înregistrat în perioada similară a anului precedent (12,98 mil. lei). Numărul tranzacţiilor, la fel, a crescut cu 12 unităţi până la 30 de tranzacţii (în trimestrul I 2024).

În cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) au fost efectuate doar 4 tranzacţii în volum de 0,17 mil. lei, în scădere cu 4,66 mil. lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În ceea ce priveşte furnizorii de servicii financiare, la finele lunii martie 2024, în baza licenţelor şi autorizaţiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa de capital, au prestat activităţi şi servicii următorii participanţi profesionişti: Bursa de valori a Moldovei, ca operator de piaţă şi de sistem, care administrează şi exploatează piaţa reglementată şi MTF, 7 societăţi de investiţii bancare, 5 socie­tăţi de investiţii nebancare şi 7 societăţi de registru, dintre care o societate de registru a comunicat intenţia de a se retrage de pe piaţa de capital.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (1048) din 5 iunie 2024