Imixtiunea abuzivă a instanţelor în activitatea CNPF va fi eliminată

A fost votat în cea de-a doua lectură proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Modificările urmăresc facilitarea aplicării Codului Administrativ şi eficientizarea activităţii administrative din cadrul CNPF, ţinând cont de specificul domeniului supravegheat. Potrivit autorilor, un grup de deputaţi ai Fracţiunii parlamentare “Partidul Acţiune şi Solidaritate”, scopul fundamental al iniţiativei este de a elimina imixtiunea abuzivă a instanţelor în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

În special, reglementările vizează particularităţile de parcurgere a procedurilor administrative de control. Astfel, este reglementată împuternicirea preşedintelui CNPF cu posibilitatea de a lua decizii ce ţin de procedurile administrative, inclusiv suspendarea, prelungirea, conexarea acestora, dar şi atragerea terţilor în procedură administrativă. Totodată, este prevăzută situaţia în care deciziile menţionate pot fi adoptate de Consiliul de administraţie al CNPF.

Alte modificări se referă la aspectele ce ţin de suspendarea executării actelor administrative individuale ale CNPF.

Totodată, Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare a fost completată cu prevederi ce stabilesc atribuţiile instituţiei în ceea ce priveşte cooperarea şi schimbul de informaţii nemijlocit în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, sunt prevăzute derogări de la dispoziţiile de confidenţialitate în cadrul schimbului de informaţii cu autorităţile competente pe plan intern şi internaţional.

Proiectul de lege a fost votat de către 52 de deputaţi.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului Republicii Moldova

Numarul ziarului: 
Nr.29 (953) din 27 iulie 2022