Ieşirea R. Moldova din procedura de monitorizare a Biroului Carte Verde este principala provocare pentru BNAA

Republica Moldova a îndeplinit majoritatea acţiunilor solicitate de către Consiliul Birourilor Carte Verde, iar provocarea principală pentru Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) constă în ieşirea cât mai rapidă de sub monitorizare, a menţionat Alina Osoianu, directorul executiv al BNAA, în cadrul reuniuni dedicate pieţei de asigurări – “Conferinţa de Asigurări din Republica Moldova”, desfăşurată săptămâna trecută la Chişinău.

“În ultimii trei ani s-a reuşit instituirea unei discipline financiare între asigurători şi au fost reduse, practic la zero, întârzierile pentru plată de către membrii Biroului. Se constată un progres semnificativ la acest capitol. Astfel, dacă în anul 2015 au fost înregistrate 20 de Apeluri de Chemare în Garanţie (Guarantee call-uri), atunci, pe parcursul anului 2017 nu a fost înregistrat niciun Guarantee call”, a subliniat directorul executiv al BNAA.

De asemenea, în perioada menţio­nată a fost fortificată capacitatea financiară a Biroului naţional. Astfel, dacă e să comparăm fondurile disponibile ale BNAA în perioada 2015 – 30 septembrie 2018, atunci vedem o creştere semnificativă de la 11 mln lei până la 70 mln lei. La fel, au fost reduse la zero daunele cu elemente vădite de fraudă. Totodată, BNAA are acces la serviciul informaţional RCA Data, ceea ce prezintă un mare beneficiu în confirmarea rapidă a poliţelor Carte Verde pentru partenerii din străinătate, a afirmat Alina Osoianu.

Cu referire la numărul de autovehicule înregistrate în R. Moldova şi gradul de cuprindere în asigurare, aceeaşi sursă a menţionat că în anul 2017 s-a atestat o creştere semnificativă, cu 17%, a numărului de autovehicule înregistrate în ţară. În mare parte, “aceasta s-a datorat facilităţilor fiscale acordate de către Guvern pentru unităţile de transport cu numere de înregistrare străine, introduse pe teritoriul ţării până la 1 noiembrie 2016 şi reducerii taxei de înmatriculare cu 70%. Ca urmare, a crescut atât numărul vehiculelor asigurate, cât şi a celor neasigurate. Conform datelor statistice oficiale, practic, la fiecare o mie de locuitori ai ţării revine un număr de 264 de autovehicule. Estimăm o cotă de 30% a vehiculelor neasigurate”, a spus oficialul.

Indicatorii aferenţi asigurării Carte Verde atestă că prima de asigurare medie de 43 de euro, în vigoare din 2017, este foarte mică în comparaţie cu alte ţări. Totodată, analiza ratei combinate pe sector demonstrează că în 2017 acest indicator s-a îmbunătăţit faţă de anul 2016 şi că, Carte Verde este un produs rentabil pentru piaţa locală, a mai spus Osoianu.

Pe de altă parte, analiza daunelor aferente asigurării Carte Verde şi fondurilor gestionate de către BNAA atestă o expunere pe piaţa externă a despăgubirilor atât ca număr, cât şi ca volum. Astfel, după număr, cele mai multe daune, peste 51%, sunt achitate în Rusia, iar după volum, peste 30% din despăgubiri revin Italiei şi Rusiei.

Potrivit directorului executiv al BNAA, cea mai mare daună achitată de Biroul naţional, în calitate de membru al sistemului Carte Verde, a constituit peste un milion de euro pentru un accident produs în anul 2015 în Italia.

În ceea ce priveşte daunele achitate pentru accidentele produse pe teritoriul R. Moldova, cauzate de autovehicule înmatriculate în străinătate, cele mai multe au fost produse de unităţile de transport înmatriculate în România, după care urmează cele din Bulgaria, Lituania şi Ucraina. Cele mai puţine accidente au fost produse de autovehiculele înregistrate în Italia.

Potrivit datelor BNAA, pe parcursul anului 2017, companiile locale au achitat 1 419 cereri de despăgubire, înaintate de către Birourile Carte Verde din alte state, în valoare totală de 81,75 mil. lei, în scădere cu 275 cereri şi, respectiv, despăgubiri achitate cu 34,15 mil. lei mai puţin faţă de anul 2016.

Situaţia de pe piaţa asigurărilor, provocările care există şi soluţiile de depăşire ale acestora, au fost discutate săptămâna trecută la Guvern de către prim-ministrul Pavel Filip şi reprezentanţii Consiliului Birourilor de la Bruxelles.

În cadrul întrevederii, premierul a menţionat că garantarea stabilităţii pieţei de asigurări este o prioritate a Guvernului. În prezent, aceasta trece prin mai multe schimbări pozitive, care se datorează eforturilor comune ale Guvernului, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi BNAA.

Autorităţile moldoveneşti şi-au exprimat încrederea că implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare şi a Planului de măsuri de fortificare a capacităţii financiare a asiguratorilor va duce la evoluţii pozitive pe piaţa nebancară, precizează un comunicat de presă al Executivului.

„Piaţa asigurărilor creşte, garanţiile financiare sunt îndeplinite, iar asigurătorii locali achită despăgubirile. Asta înseamnă că lucrurile se mişcă în direcţia corectă. Acolo, unde apar probleme, suntem gata să intervenim”, a spus Pavel Filip.

În prezent, piaţa asigurărilor generează venituri, fiind capabilă să acopere pe deplin volumul obligaţii­lor asumate, iar produsul de asigurare „Cartea Verde” este rentabil.

Preşedintele Comitetului de monitorizare al Consiliului Birourilor de la Bruxelles, Daniel Wernli, a remarcat conlucrarea eficientă cu Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi importanţa fortificării acestuia. „Vrem că BNAA să fie unul puternic, funcţional şi un partener de încredere”, a accentuat Daniel Wernli.

Potrivit autorităţilor moldoveneşti, cea mai mare provocare este liberalizarea pieţei nebancare, preconizată de la 1 iulie 2019. În prezent, se lucrează asupra pregătirii cadrului normativ necesar în acest scop, inclusiv pentru a preveni eventualele riscuri.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.39 (763) din 10 octombrie 2018