Guvernul a instituit un mecanism mai eficient de coordonare şi management al asistenţei externe

Resursele acordate de donatorii şi creditorii externi vor fi utilizate mai eficient, iar impactul asistenţei externe asupra dezvoltării ţării va creşte. Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare şi management al asistenţei externe, informează MOLDPRES.

Potrivit proiectului, Ministerul Finanţelor a fost desemnat drept autoritate naţională de coordonare a asistenţei externe care va îndeplini rolul de punct unic de contact/control în relaţia cu partenerii externi de dezvoltare şi autorităţile publice privind propunerile de proiecte/programe de asistenţă externă, a menţionat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

El a adăugat că proiectul are drept scop asigurarea utilizării eficiente a resurselor disponibile pentru a maximiza impactul asistenţei externe asupra dezvoltării Republicii Moldova, coerenţei şi complementarităţii dintre instrumentele oferite de comunitatea donatorilor/creditorilor şi necesităţile de dezvoltare ale Republicii Moldova. De asemenea, asigurarea unui suport coordonat pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în faţa comunităţii internaţionale şi, în special, în faţa Uniu­nii Europene, precum şi a unui management financiar durabil al asistenţei externe.

Din punct de vedere instituţio­nal, proiectul are drept scop eliminarea barierelor birocratice care pot tergiversa lansarea proiectelor/programelor noi, dar şi facilitarea deciziilor ce ţin de extinderea, restructurarea şi/sau suspendarea proiectelor/programelor de asistenţă externă.

Totodată, documentul prevede excluderea Comitetului Interministerial de Planificare Strategică din procesul de coordonare a asistenţei externe, din considerentul că acesta este format din membrii Guvernului şi nu este oportună dublarea organelor decizionale. Din procesul de coordonare a asistenţei externe au fost excluse şi Consiliile sectoriale. Experienţa a demonstrat că aceste consilii nu erau funcţionale, deseori prezenţa la şedinţe nu era asigurată pe deplin, nu se valorificau cele mai bune propuneri de finanţare.

Ministerul Finanţelor, în calitatea sa de autoritate naţională de coordonare a asistenţei externe, urmează să elaboreze Ghidul operaţional privind coordonarea şi managementul asistenţei externe ce va include aspecte tehnice ale acestui proces.

Numarul ziarului: 
Nr.15 (739) din 18 aprilie 2018