Eveniment în Săptămâna Educaţiei Financiare

După cum ştiţi, în perioada 12-18 martie curent s-a desfăşurat Săptămâna Internaţională a Educaţiei Financiare, care a cuprins şi Republica Moldova. În acest an cea mai vastă campanie la nivel mondial a decurs sub genericul „Aspectele legate de bani contează” („Money Matters Matter”).

Animatorii evenimentului de la noi din ţară (Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, participanţii la piaţa financiară) au organizat o serie de activităţi cu antrenarea copiilor şi adolescenţilor pentru a-i apropia de noţiunile ce ţin de finanţe, bani, hârtii de valoare, afaceri etc.

Reprezentantul CNPF, Valeriu Popa, şef de direcţie, a avut o întâlnire cu elevii claselor IX–XII ai Liceului Teoretic „Grigore Vieru” din comuna Băcioi.

Tinerii au fost familiarizaţi cu activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, cu domeniile de reglementare şi supraveghere, precum şi cu obiectivele de bază. Au fost abordate, în special, aspecte ce ţin de piaţa de capital din Moldova. Elevii au fost informaţi despre infrastructura pieţei de capital, obţinând o informaţie exhaustivă privind piaţa reglementată, societăţile de investiţii, societăţile pe acţiuni etc.

De asemenea, ei au întreprins o incursiune în istoria primelor societăţi pe acţiuni şi primelor burse de valori, relatându-li-se despre locul, circumstanţele şi scopul creării acestora, au aflat despre oportunităţile oferite de tranzacţionarea la bursă şi pentru investitori, şi pentru societăţile pe acţiuni admise spre tranzacţionare. Licee­nilor le-a fost interesantă informaţia privind cele mai mari burse de valori la scară mondială şi cele mai solide societăţi pe acţiuni listate.

În cadrul întâlnirii elevii au avut prilejul să elaboreze un studiu practic referitor la crearea unei societăţi pe acţiuni, obiectivul căreia ar fi gestionarea unor activităţi economice la nivel local, ei devenind subscriitorii primari, în acest sens fiind identificate în comun beneficiile pe care le poate oferi o atare societate atât pentru investitori, cât şi pentru comunitatea în care locuiesc aceştia. Iar multiplele întrebări adresate au constituit o dovadă grăitoare că tematica abordată le-a suscitat interesul tinerilor, concomitent fiind lesne desprinsă şi concluzia privind necesitatea pregătirii mai profunde a noii generaţii în materie de economie şi finanţe.

Boris Eruşevschi

Numarul ziarului: 
Nr.11 (735) din 21 martie 2018