Dumitru Budianschi: „Un cadru consolidat de protecţie a consumatorilor contribuie atât la sporirea capacităţii cetăţenilor de a lua decizii financiare responsabile, cât şi la dezvoltarea economiei naţionale”

Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Dumitru Budianschi, a participat, pe 30 aprilie curent, la evenimentul de lansare a proiectului „Consolidarea cadrului de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova”, care a fost organizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Fundaţia Soros Moldova şi Institutul pentru Politici şi Reforme Europene.

Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea gradului de înţelegere şi aplicare a drepturilor consumatorilor în Republica Moldova, care va fi atins în baza a două obiective specifice: sporirea capacităţilor Guvernului şi a autorităţilor cu competenţe în domeniul drepturilor consumatorului de a aplica prevederile legale şi de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor şi sporirea cunoştinţelor consumatorilor cu privire la drepturile pe care le au şi acţiunile pe care le pot întreprinde în cazul în care aceste drepturi le-au fost încălcate.

În discursul său, preşedintele CNPF, a menţionat necesitatea consolidării capacităţilor consumatorilor financiari prin oferirea de informaţii şi drepturi mai extinse pentru ca aceştia să-şi poată apăra drepturile în interacţiunea cu furnizorii de servicii financiare.

În particular, Dumitru Budianschi s-a axat în discursul său pe următoarele subiecte:
1) importanţa protecţiei consumatorilor de servicii financiare;
2) mecanismul de petiţionare;
3) cadrul actual privind regimul de petiţii.

În continuare, prezentăm mesajele-cheie lansate de către preşedintele CNPF:

1. Competiţia este elementul de bază pentru asigurarea unei economii funcţionale şi prospere, iar protecţia drepturilor consumatorilor este elementul fundamental. Totodată, un cadru consolidat de protecţie a consumatorilor contribuie atât la sporirea capacităţii cetăţenilor de a lua decizii financiare responsabile, cât şi la dezvoltarea economiei ţării.

2. În Republica Moldova sunt mai multe instituţii implicate în protecţia consumatorului, iar cooperarea cu acestea pe anumite subiecte este crucială pentru îmbunătăţirea protecţiei drepturilor consumatorilor. Mecanismul de petiţionare existent la autorităţile responsabile de protecţia drepturilor consumatorului este unul important, însă este esenţial ca prin măsurile pe partea de informare, control şi supraveghere a prestatorilor de servicii financiare să fie diminuate maximal abuzurile asupra consumatorilor. „De regulă, atunci când aducem în discuţie subiectul protecţiei drepturilor consumatorilor se subînţeleg petiţiile. Este necesar de menţionat că, mecanismul de petiţionare este unul important în protecţia consumatorilor, dar acesta este, mai degrabă, un indicator al rezultatelor activităţii instituţiilor cu mandat de protecţie a drepturilor consumatorilor”, a subliniat Dumitru Budianschi.

3. Cadrul actual privind regimul de petiţii necesită a fi modificat pentru optimizarea procesului de soluţionare a divergenţelor între consumatori şi prestatorii de servicii financiare. Sunt multe situaţii când, urmare a iniţierii de către CNPF a procedurilor administrative în baza petiţiilor, consumatorii vin cu solicitări de retragere a petiţiilor pe motiv că au ajuns la o înţelegere cu furnizorul. Cu regret, „actualul cadru legal nu ne permite să îndreptăm consumatorul către furnizor înainte de a se adresa la CNPF. În perioada următoare acest lucru urmează să fie modificat, astfel încât problema apărută între prestator şi consumator să fie rezolvată într-un mod mai operativ”, a conchis preşedintele CNPF.

Evenimentul integral de lansare a proiectului „Consolidarea cadrului de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova”, poate fi urmărit aici: https://tinyurl.com/mrxx7tb2

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.18 (1044) din 8 mai 2024