Deputaţii au aprobat în prima lectură proiectul de lege privind noile atribuţii ale CNPF

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege, prezentat de Guvern, care prevede ajustarea cadrului normativ la noul mandat al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). Necesitatea modificărilor legislative a fost determinată de redistribuirea unor competenţe între CNPF şi Banca Naţională a Moldovei, începând cu 1 iulie anul curent.

Cele mai importante dintre noile atribuţii ale CNPF sunt elaborarea şi implementarea documentelor de politici în domeniul incluziunii şi educaţiei financiare; reglementarea şi supravegherea modului de prestare a serviciilor şi mecanismelor de soluţionare a pretenţiilor clienţilor; supravegherea corespunderii cu cadrul normativ în vigoare a informaţiei şi a materialului publicitar pentru serviciile financiare potrivit legislaţiei speciale; soluţionarea petiţiilor şi a litigiilor.

Scopul modificărilor este crearea premiselor instituţionale necesare pentru fortificarea educaţiei financiare, creşterea transparenţei produselor financiare, eradicarea practicilor comerciale incorecte şi a clauzelor abuzive, soluţionarea eficientă a disputelor cu prestatorii de servicii financiare.

În septembrie 2020, Parlamentul a votat modificări la cadrul normativ, potrivit cărora, începând cu 1 iulie 2023, Banca Naţională a Moldovei va prelua unele competenţe ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Astfel, celor două instituţii le-a fost oferită o perioadă de tranziţie, necesară pentru organizarea activităţii în condiţii noi.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 iulie 2023. Perioada de tranziţie este necesară pentru organizarea de către BNM a activităţii sale în condiţiile supravegherii noi­lor sectoare. Acestea ţin de licenţierea/autorizarea/emiterea avizului pentru înregistrarea de stat, reglementarea şi supravegherea activităţii asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în aceste domenii, precum şi a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, a asociaţiilor de economii şi împrumut, a birourilor istoriilor de credit şi a organizaţiilor de creditare nebancară.

Proiectul de lege a fost supus consultărilor publice cu organele de supraveghere, cu asociaţiile de business, cu mediul de afaceri.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului Republicii Moldova

Numarul ziarului: 
Nr.21 (996) din 31 mai 2023