Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 9 octombrie 2023

În cadrul şedinţei din 9 octombrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „MATCON-MOTRICALA” SA, în sumă de 468 661 lei, în număr de 468 661 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.
– privind restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de „AGRO-95” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 20 lei, şi majorarea capitalului social cu 586 397 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 617 260 lei, divizat în 30 863 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 20 lei.
– Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „SPICUŞOR-BL”, „GRISAN HAMB” şi „DAAC-NORD”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.41 (1016) din 18 octombrie 2023