Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 26 aprilie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Autorizare

• Aprobarea dlui Vladimir Dolghi în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – actuar al SAR „MOLDCARGO” SA;
• Suspendarea, până la 16.09.2022, a activităţii AB „LIDER LEASING” SRL, conform deciziei asociatului unic din 16.03.2022;
• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „VELTIM” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

II. Supraveghere

• Prescrierea şi atenţionarea BAR „OMNIS” SRL cu referire la prezentarea documentelor şi informaţiilor aferente aprobării persoanei cu funcţie de răspundere (administrator), precum şi în vederea reperfectări licenţei intermediarului, urmare a modificării adresei juridice;
• Instituirea administrării speciale la CA „GARANŢIE” SA, urmare a neconformării prescripţiilor repetate emise de autoritatea de supraveghere privind înlăturarea aceloraşi încălcări – remedierea şi lichidarea deficitului de active pentru acoperirea fondului asiguraţilor pe parcursul mai multor perioade de raportare.

La finele anului 2021, CA „GARANŢIE” SA a raportat un portofoliu de 5338 poliţe de asigurare în vigoare, dintre care 4 420 (82,80%) aferente asigurărilor de răspundere civilă auto, 442 de poliţe (8,28%) – asigurărilor de sănătate, 165 de poliţe (3,09%) – asigurărilor de vehicule terestre (CASCO), care deţin o pondere de 94,17%.

CNPF precizează că toate poliţele emise de „GARANŢIE” SA sunt şi rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea poate să emită în continuare poliţe de asigurare.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.17 (941) din 4 mai 2022