Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 31 iulie 2023

În cadrul şedinţei din 31 iulie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital şi protecţiei consumatorilor, inter alia:

I. Reglementare:

• Regulamentul privind avizarea constituirii societăţii de pensii şi licenţierea administratorului fondurilor de pensii facultative, care stabileşte procedura şi lista de documente necesare pentru obţinerea de la CNPF a avizului cu privire la constituirea societăţii de pensii şi a licenţei de administrator al unui fond de pensii facultative. Proiectul de regulament a fost avizat de autorităţile publice, instituţiile interesate şi supus consultărilor publice. De menţionat, că acest Regulament încheie şirul de acte normative elaborate şi adoptate de către CNPF, necesare pentru demararea activităţii fondurilor de pensii facultative în Republica Moldova.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „CĂSUŢA-NOASTRĂ” SA, în sumă de 779 434 lei, în număr de 779 434 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 844 950 lei, divizat în 844 950 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 1 leu.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „JLC” SA, în sumă de 30 129 456 lei, în număr de 538 026 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 57 029 280 lei, divizat în 1 018 380 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 56 lei.
– rezultatele emisiunii a III-a de obligaţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 84 060 000 lei, în număr de 4 203 de obligaţiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termenul de circulaţie de 3 ani şi o rată a dobânzii flotantă. Aceasta este a treia emisiune de acţiuni din cadrul celor patru prevăzute în programul de ofertă conform prospectului de emisie BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA.

III. Protecţia consumatorului:

• În rezultatul examinării cererii depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a prescris creditorului OCN „U CAPITAL” SRL aplicarea art. 15 alin. (9) Legea nr. 202/2013 în raport cu debitorul-client. Totodată, Consiliul de administraţie al CNPF a prescris creditorului, încheierea contractelor de credit cu consumatorii cu respectarea art. 10 alin. (3) lit. g) şi h) şi a obligaţiei prevăzute la art. 26 alin. (2) Legea nr. 202/2013. Conform deciziei CNPF, OCN „U CAPITAL” SRL urmează să revizuiască şi să ajusteze, după caz, întregul portofoliu de credite acordate clienţilor, la prevederile art. 15 alin. (7) Legea nr. 202/2013.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.30 (1005) din 2 august 2023