Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 24 octombrie 2023

În cadrul şedinţei din 24 octombrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „CONSTANTIN ŞI ELENA” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de „AUTO-MOTO-VELO-START” SA, ca efect al radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.43 (1018) din 1 noiembrie 2023