Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 20 septembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Aprobarea Firmei de audit “MOLDAUDITING” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „GARANŢIE” SA.

• Radierea OCN „BONELITGRUP” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a schimbării denumirii Societăţii pe acţiuni „CARMEZ” în „RENSERV PLUS”.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
- restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „CARDINAL-PLUS” şi majorarea capitalului social cu 595 000 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 18 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 630 000 lei, divizat în 35 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 18 lei.
- restructurării emisiunii anterioare de valori mobilia­re, plasate de Societatea pe acţiuni „PRICHINDEL” şi majorarea capitalului social cu 301 100 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 602 200 lei, divizat în 3 011 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 200 lei.
- dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „RENET” în sumă de 452 968 lei, în număr de 224 343 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „MOLDTEHMED” şi „PISCINIS”.

II. Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ “CORLĂTENI” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022. Totodată, Consiliul de administraţie al CNPF a prescris administratorilor entităţii menţionate să se conformeze necondiţionat cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control.

• Iniţierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ “PRIMCREDIT” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.37 (961) din 21 septembrie 2022