Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 19, 26 septembrie 2023

În cadrul şedinţei din 19 septembrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat următoarele decizii:

I. Protecţia consumatorilor:

• Ca urmare a sesizării din partea unui consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „IUTE CREDIT”. Ca urmare, au fost constatate un şir de clauze abuzive în două contracte încheiate între petiţionar şi compania de creditare menţionată, printre care: caracterul abuziv al penalităţilor aplicate şi caracterul abuziv al efectelor rezoluţiunii (desfiinţării) contractului, context în care consumatorul a fost lipsit de la o înţelegere a efectelor economico-juridice ale clauzelor contractuale şi a determinat un dezechilibru de drepturi şi obligaţii dintre părţile contractuale. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în scopul declarării nulităţii acestor clauze. De menţionat că tipologia clauzelor constatate drept abuzive este similară celor constatate anterior de către autoritate, cu referire la alţi consumatori.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „NISTRU” SA, în sumă de 485 544 lei, în număr de 485 544 acţiuni ordinare nominative, prin convertirea datoriilor creditoriale. După majorare, capitalul social al societăţii va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.

În cadrul şedinţei din 26 septembrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat următoarele decizii:

• Modificarea regulilor pieţei reglementate şi sistemului multilateral de tranzacţionare, proiect de amendamente înaintat de „Bursa de Valori a Moldovei” SA în scopul conformării acestora ultimelor modificări operate în legislaţia privind piaţa de capital. Modificările propuse nu vizează nemijlocit procesele de tranzacţionare pe piaţa reglementată, ci sunt, cu precădere, de ordin tehnic şi de precizare/simplificare a unor aspecte ce ţin de admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare, precum:
– excluderea noţiunii de recipisă depozitară moldovenească şi includerea prevederilor aferente admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise de către persoane juridice străine;
– precizări aferente înscrierii şi admiterii obligaţiunilor corporative şi municipale pe piaţa reglementată;
– revizuirea normelor aferente furnizării periodice şi continue de informaţii de către emitenţi pentru menţinerea valorilor mobiliare pe piaţa reglementată etc.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „ARGON-SIGMA” SA, în sumă de 76 980 lei, în număr de 7 698 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 60 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „AVANTAJ-AV” SA, în sumă de 100 000 lei, în număr de 100 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 610 000 lei, divizat în 610 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 1 leu.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „MECONS-21” SA, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei, şi majorarea capitalului social cu 400 875 lei, din contul capitalului propriu. După restructurare şi majorare, capitalul social al societăţii va constitui 801 750 lei, divizat în 400 875 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 2 lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.38 (1013) din 27 septembrie 2023