Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 16 octombrie 2023

În cadrul şedinţei din 16 octombrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Aprobarea, conform actelor de evaluare ale administratorilor fiduciari, a preţurilor de vânzare a unor valori mobiliare deţinute de CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni „ELECTROTEHNICA” şi „METALISTUL”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.42 (1017) din 25 octombrie 2023