Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei extraordinare din 13 iunie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Autorizare

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în statutul ÎMCA „GRAWE CARAT Asigurări” SA, aprobate la adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor din 29.04.2022;
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acţiuni Pentru Protecţia Cerealelor „PROTECŢIA”, în număr de 620 acţiuni ordinare nominative;
• Aprobarea dlui Stanislav Nuţa în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – administrator al BAR “ASPREM ELITE” SRL. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-şef al BAR “ASPREM ELITE” SRL către „ACCFIN SOLUTIONS” SRL;
• Aprobarea dnei Elena Pepelea în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – contabil-şef al CA „ASTERRA GRUP” SA;
• Aprobarea în calitate de entitate de audit a companiei “MOLDAUDITING” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA;
• Includerea entităţii de audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL în lista entităţilor de audit eligibile să efectue­ze auditul unui asigurător (reasigurător).

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.24 (948) din 22 iunie 2022