Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 11 iunie 2024

În cadrul şedinţei din 11 iunie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital şi protecţiei consumatorilor, inter alia:

I. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni „ELEKTROMANUFACTURING”, în sumă de 600 000 lei, în număr de 600 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 000 lei, ca efect al reorganizării prin transformare din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni.
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „GALACT”, în sumă de 500 000 lei, în număr de 50 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 1 154 880 lei, divizat în 115 488 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „LEAL COM”, în sumă de 394 600 lei, în număr de 3 946 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 600 000 lei, divizat în 6 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 100 lei.

II. Supraveghere:

• Iniţierea procedurii administrative de control tematic referitor la verificarea respectării prevederilor art. 15 alin. (7) lit. a), şi alin. (9), alin. (9²), alin. (94) lit. a) din Legea nr. 202/2013, privind contractele de credit pentru consumatori de către OCN „CASH&GO” SRL pentru perioada de activitate 04.09.2023 – 11.06.2024. 

De menţionat, că drept temei pentru desfăşurarea controlului a constituit, neexecutarea până în prezent de către OCN „CASH&GO” SRL a prescrierii indicate din Hotărârea CNPF emisă anterior, inclusiv multiplele petiţii înregistrate din partea consumatorilor în raport cu acest creditor.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.24 (1050) din 19 iunie 2024