Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 6 iunie 2023

În cadrul şedinţei din 6 iunie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

• Autorizarea reorganizării socie­tăţii pe acţiuni „CENTRUL3/TRIPLU” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Confirmarea în funcţia de administrator al AEÎ „HÎJDIENI” a dnei Lilia Simon, aleasă în funcţia de membru al comisiei de cenzori de către adunarea generală a membrilor asociaţiei date.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „SUPERCREDIT” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu excluderea sucursalei nr. 2 din satul Zăicani, cu adresa juridica, s. Zăicani, rn. Râşcani.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „VALEA FÎNULUI” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu modificarea adresei juridice a sucursalei nr. 1, din or. Căuşeni, bd. M. Eminescu 24/W, în or. Căuşeni, str. Alexei Mateevici 12/1.

• Aprobarea numirii dlui Dinu Gherasim în calitate de conducător al organului executiv (preşedinte al consiliului de administraţie şi director general) al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA (reales pentru perioada 01.07.2023-30.06.2026). De asemenea, a fost aprobată numirea dlui Andrei Plămădeală în calitate de membru al organului executiv (membru al consiliului de administraţie şi director financiar) al aceleiaşi companii (reales pentru perioada 01.07.2023-30.06.2026).

• Reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare şi Reasigurare “PRACTIC-ASIG” SRL pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, prin modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 98, în mun. Chişinău, bd. G. Vieru 9, of 109.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.23 (998) din 14 iunie 2023