Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 5 martie 2024

În cadrul şedinţei din 5 martie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Reglementare:

• Modificarea Codului de guvernanţă corporativă, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 67/10/2015, în vederea realizării angajamentului asumat privind transpunerea Directivei UE nr. 2017/828 „de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor” în partea ce vizează politica şi raportul de remunerare a persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţilor de interes public. Proiectul a fost consultat cu părţile interesate şi participanţii pieţei.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţii pe acţiuni „CONGAZCIC”, în sumă de 378 400 lei, în număr de 37 840 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 601 000 lei, divizat în 60 100 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „GAROFIŢA” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 4 lei, şi majorarea capitalului social cu 502 044 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 669 392 lei, divizat în 167 348 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 4 lei.

• Radierea valorilor mobiliare emise anterior de 40 de societăţi pe acţiuni din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, urmare a radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.10 (1036) din 13 martie 2024