Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 5, 8 decembrie 2023

În cadrul şedinţei din 5 decembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Eliberarea autorizaţiei de societate de registru, pe un termen de 5 ani, companiei „REAL-REGISTR” SA.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „BICROMAT” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 16 lei, şi majorarea capitalului social cu 229 308 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 611 488 lei, divizat în 38 218 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 16 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „ACVARIUM”, în sumă de 1 396 000 lei, în număr de 139 600 acţiuni ordinare nominative, din contul aportului nebănesc. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 1 918 380 lei, divizat în 191 838 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 10 lei.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „ALIMCOM” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „ZIDARUL-NORD” SA.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „AVICOLA GALLINULA”, „ELECTROTEHNICA” şi „REGISTRU IND”.

În cadrul şedinţei extraordinare din 8 decembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat Hotărârea prin care a prescris OCN “FINANCECASA” SRL să revizuiască, în termen de 60 zile, portofoliul de credite în desfăşurare în vederea identificării tuturor debitorilor în raport cu care s-a admis depăşirea limitei prevăzută la art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013, respectiv, aplicarea art. 15 alin. (9) şi alin. (9)1 din aceeaşi lege, cu notificarea corespunzătoare a debitorilor.

Hotărârea CNPF a fost aprobata în contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, care a solicitat verificarea legalităţii acţiunilor OCN „FINANCECASA” SRL în domeniul contractelor de credit pentru consumatori.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.49 (1024) din 13 decembrie 2023