Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 4 iulie 2023

În cadrul şedinţei ordinare din 4 iulie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,

potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizia privind autorizarea reorganizării Întreprinderii Mixte „ORANGE MOLDOVA” SA prin fuziune (absorbţie) a Societăţii cu răspundere limitată „SUN COMMU­NICATIONS” (societate fiică, în care ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA deţine 100% cota parte). Astfel, urmare a procedurii de reorganizare prin fuziune (absorbţie), ÎM „ORANGE MOLDOVA” devine succesoare de drepturi şi obligaţiuni a societăţii absorbite.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.27 (1002) din 12 iulie 2023