Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 25 aprilie 2023

În cadrul şedinţei din 25 aprilie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

• Aprobarea cererii de numire a dlui Mihail Ţîmbaliuc în funcţia de director general interimar al SAR „MOLDCARGO” SA.

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în Statutul AEÎ „CREDITE DIN BARABOI”, aprobate de adunarea generală repetată a membrilor din data de 12.03.2023.

II. Supraveghere:

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către Societatea de Investiţii “DAAC INVEST” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 01.12.2019-01.12.2022. În acelaşi timp, Consiliul de Administraţie a prescris societăţii respective să se conformeze prevederilor cadrului normativ în vigoare şi să remedieze încălcările constatate în actul de control.

• Suspendarea benevolă a activităţii de creditare nebancară desfăşurată de OCN “CREDIT MONEY” SRL, pe un termen de 6 luni, conform deciziei adunării generale extraordinare a asociaţilor organizaţiei din 01.03.2023. Pe perioada suspendării activităţii, organizaţia de creditare nebancară continuă să se afle sub incidenţa prevederilor Legii nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară, fiind obligată să se conformeze cerinţelor acesteia.

• Retragerea licenţelor AEÎ „COTOVA” şi AEÎ „IZVORUL RECE” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acestora.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.17 (992) din 3 mai 2023