Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 19 februarie 2024

În cadrul şedinţei din 19 februarie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii de obligaţiuni corporative şi a două emisiuni suplimentare de acţiuni ale societăţilor pe acţiuni:
– Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK”, a II-a emisiune de obligaţiuni din cadrul Programului de ofertă, în sumă de 62 140 000 lei, în număr de 3 107 de obligaţiuni nominative de clasa V, cu valoarea nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termenul de circulaţie de 3 ani şi rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase total pe sectorul bancar (în monedă naţională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md) la data primei zile a perioadei de derulare a ofertei publice, ce constituie 4,38% şi care se modifică anual la aceeaşi dată (lună şi zi) când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă de 0,5%, achitată lunar.
– „AGRO-95”, în sumă de 50 000 lei, în număr de 2 500 de acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 667 260 lei, divizat în 33 363 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 20 lei;
– Agenţia de Informare şi Aviz „RISCOM”, în sumă de 567 408, în număr de 567 408 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de acţiuni, plasate de societăţile pe acţiuni:
– MAGAZINUL „MAXIM-K”, cu majorarea capitalului social cu 543 612 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni de la 15 lei la 155 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 601 865 lei, divizat în 3 883 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 155 lei.
– Compania „MONTORUL”, cu majorarea capitalului social cu 421 470 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 25 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 702 450 lei, divizat în 28 098 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 25 lei.

• Reorganizarea prin transformare în societate cu răspundere limitată a societăţii pe acţiuni „STIL-S”.

• Radierea valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni „METALISTUL” şi „GAROFIŢA-95” din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.08 (1034) din 28 februarie 2024