Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 18 aprilie 2023

În cadrul şedinţei din 18 aprilie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

Reperfectarea licenţei AEÎ „AGROCREDIT” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imedia­ta vecinătate: s. Caracuşenii Vechi, r. Briceni; s. Colicăuţi, r. Briceni; s. Trestieni, r. Briceni şi or. Briceni.

Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de „NISTRU LADA” SA, în număr de 100 000 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere:

Retragerea licenţei AEÎ „MAŞCAUŢI” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (991) din 26 aprilie 2023