Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 12, 14 martie 2024

În cadrul şedinţei din 12 martie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat 

înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „COMCON VICTORIA”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 33 lei la 36 lei, şi majorarea capitalului social cu 50265 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 603 180 lei, divizat în 16 755 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 36 lei.

În cadrul şedinţei din 14 martie 2024, Consiliul de Administraţie al CNPF, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, ca urmare a petiţiilor depuse de către doi consumatori, prin care s-a solicitat verificarea legalităţii acţiunilor OCN „AVENTUS FINANCE” SRL în domeniul contractelor de credit pentru consumatori, a constatat nerespectarea de către organizaţia menţionată a cerinţelor prestabilite de Legea nr. 202/2013. În particular, a fost constatată încălcarea art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 în partea ce ţine de aplicarea celorlalte plăţi aferente contractului de credit (comision de examinare a cererii de credit, comision lunar de administrare a creditului, penalităţi), cu depăşirea 0,04 la sută pe o zi de credit din valoarea totală a creditului. Autoritatea a prescris creditorului restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contract (care includ dobânda, comisioanele, taxele, penalităţile, dobânzile de întârziere şi orice alt tip de plată), cu excepţia sumei iniţiale debursate.

Totodată, creditorul urmează să informeze CNPF despre acţiunile întreprinse întru executarea prescripţiei, în termen de 30 de zile.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.11 (1037) din 20 martie 2024