Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 11 decembrie 2023

În cadrul şedinţei din 11 decembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

I. Protecţia consumatorilor:

• Ca urmare a sesizării din partea unui petiţionar/consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „SUPER CREDIT” SRL, în cadrul a două contracte încheiate între petiţio­nar şi compania de creditare menţio­nată. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. În acelaşi timp, a fost declarat caracterul abuziv al mai multor clauze contractuale, inclusiv al clauzei cu privire la rata dobânzii şi comisioanele percepute.

• CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii acestor clauze.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a schimbării denumirii companiei „CARTEA-CIMIŞLIA” SA în „FRAGMENTAR” SA şi a codului ISIN al valorilor mobiliare din MD14CCIM1007 în MD14FRAT1008.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „AGROSERVICE-FĂLEŞTI” SA, în sumă de 176 000 lei, în număr de 17 600 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 604 850 lei, divizat în 60 485 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale întreprinderii piscicole „GHIDRIN” SA, în sumă de 1 777 346 lei, în număr de 1 777 346 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 2 317 653 lei, divizat în 2 317 653 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „PINTA”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 3 lei, şi majorarea capitalului social cu 400 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 200 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 3 lei.
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acţiuni „ORBITA-9”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei şi majorarea capitalului social cu 328 686 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 657 372 lei, divizat în 328 686 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.50 (1025) din 20 decembrie 2023