De la 8 septembrie 2019, va fi introdusă procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) aduce la cunoştinţa publicului că, începând cu 8 septembrie 2019, va fi pusă în aplicare procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, în baza căreia conducătorii auto implicaţi într-un accident rutier pot utiliza formularul “Constatare amiabilă de accident” în relaţia cu companiile de asigurare, fără a mai fi necesară documentarea accidentului la poliţie.

Formularul de constatare amiabilă de accident reprezintă un formular de format A4, compus din două pagini autocopiative, cu desen de fon imprimat ofset, ambele având aceeaşi valoare juridică. Formularul se eliberează la cerere de către compania de asigurări unde a fost procurată poliţa de răspundere civilă auto internă (RCA). În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnaţi să se adreseze la companiile de asigurări (intermedia­rii de asigurări) la care au procurat poliţa RCA pentru eliberarea formularului respectiv.

Procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul poate fi aplicată pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul R. Moldova, în care au fost implicate doar două autovehicule şi în urma cărora au rezultat doar daune materiale nesemnificative, în mărime maximă de zece mii de lei (10 000 lei).

Astfel, în cazul unui accident în care au fost implicate două vehicule şi care s-a soldat doar cu pagube materia­le, ambii conducători auto implicaţi în accident vor completa şi vor semna formularul „Constatare amiabilă de accident” potrivit normelor imprimate pe verso-ul formularului. Ulterior, acesta va fi prezentat asigurătorului, nefiind necesară prezentarea şoferilor pentru documentarea accidentului la poliţie. Prin urmare, va fi exceptată şi sancţiunea contravenţională.

Se recomandă conducătorilor auto, odată cu obţinerea formularului “Constatare amiabilă de accident”, să studieze atât formularul, cât şi normele de completare a acestuia, imprimate pe verso.

De menţionat, că formularul urmează a fi completat doar în cazul în care ambii conducători auto implicaţi în accident dispun de asigurare RCA, prejudiciul nu este mai mare de 10 mii lei şi de comun acord este stabilită persoana vinovată de producerea accidentului, despre care fapt se fixează în formular. În caz contrar, accidentul urmează a fi documentat de către organele de poliţie.

Se atrage atenţia că formularul “Constatare amiabilă de accident” se prezintă asigurătorului persoanei vinovate, în termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, completat şi semnat de către ambii conducători auto implicaţi în accident.

CNPF îşi exprimă încrederea că formularul va facilita colectarea rapidă a tuturor informaţiilor necesare şi soluţionarea cererilor de despăgubire, fiind distribuit asiguraţilor de către asigurători la perfectarea contractelor de asigurare sau la cerere.

Este de notat că, din septembrie 2019, procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul va fi valabilă numai pentru poliţele de asigurare de răspundere civilă auto internă, în timp ce pentru deţinătorii certificatului de asigurare „Carte Verde”, procedura va fi posibilă din anul 2021.

Conform datelor din Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data, pe parcursul anului 2018 au fost gestionate şi soluţionate 8611 de dosare de daune (aferente accidentelor produse în anul 2018). Din totalul dosarelor administrate de asigurători, în cazul a 5163 de dosare (60% din totalul dosarelor), cuantumul despăgubirii s-a cifrat până la 10 mii lei.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.35 (808) din 4 septembrie 2019