Datoriile au redus investiţiile străine directe cu 4 milioane USD

În trimestrul II 2018, activele financiare externe ale rezidenţilor sub formă de investiţii directe au scăzut cu 4,16 mil. USD, scăderea fiind determinată de rambursările nete de datorii în sumă de 5,53 mil. USD efectuate de investitorii străini direcţi către întreprinderile rezidente cu investiţii directe. În acelaşi timp, s-au majorat cu 1,36 mil. USD activele financiare externe ale rezidenţilor sub formă de participaţii şi acţiuni în întreprinderile de peste hotare, potrivit datelor Balanţei de Plăţi a BNM.

Creşterea netă a pasivelor sub formă de investiţii directe, pe parcursul trimestrului II 2018, a fost generată de participaţiile noi în întreprinderile din Republica Moldova în sumă de 14,47 mil. USD (dintre care intrări brute – 15,13 mil. USD şi retrageri de investiţii – 0,66 mil. USD), precum şi de acumularea netă a datoriilor (sub formă de împrumuturi, credite comerciale şi alte datorii) întreprinderilor rezidente faţă de investitorii lor direcţi de peste hotare în sumă de 6,83 mil. USD (acumularea brută de datorii a constituit 26,26 mil. USD, iar achitările – 19,43 mil. USD). Reinvestirea profiturilor de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldoveneşti în perioada analizată a fost însă negativă (-0,64 mil. USD), deoarece dividendele plătite investitorilor au depăşit profiturile obţinute.

Datele BNM mai arată că investiţiile directe în economia naţională au înregistrat, pe parcursul trimestrului II 2018, intrări nete de capital în valoare de 28,33 mil. USD, dintre care investiţiile în capital social au reprezentat 14,47 mil. USD (intrări – 15,13 mil. USD, ieşiri de capital – 0,66 mil. USD). Venitul reinvestit a înregistrat o valoare netă negativă de -0,64 mil. USD (dintre care sectorul bancar a reinvestit o sumă pozitivă de 4,63 mil. USD, iar alte sectoare au plătit investitorilor dividende ce au depăşit suma profiturilor realizate cu 5,27 mil. USD).

Intrările de 40,60 mil. USD înregistrate de alte sectoare reprezintă atrageri de împrumuturi de la investitorii străini direcţi de 20,89 mil. USD şi rambursări conform orarului de împrumuturi acordate anterior investitorilor străini de 19,71 mil. USD. Ieşirile de alt capital în sumă totală de 26,10 mil. USD au rezultat din: acordarea de împrumuturi investitorilor străini în valoare de 15,28 mil. USD şi rambursările conform orarului de împrumuturi de la investitori străini direcţi contractate anterior de către agenţii economici rezidenţi în sumă de 10,82 mil. USD.

În trimestrul II 2018, investiţiile de portofoliu au înregistrat intrări nete în valoare de 2,07 mil. USD, determinate de diminuarea cu 1,83 mil. USD a pasivelor sub formă de participaţii şi acţiuni în sectorul bancar. Derivatele financiare au înregistrat intrări nete în valoare de 0,33 mil. USD, ca rezultat al tranzacţionării swap-urilor valutare de către băncile licenţiate cu băncile nerezidente.

În trimestrul II 2018, articolul “alte investiţii” (alte participaţii la capital, numerar şi depozite, împrumuturi, credite comerciale şi avansuri, alte active şi pasive) s-a soldat cu intrări nete în valoare de 303,55 mil. USD. Această evoluţie a fost determinată de scăderea netă a activelor financiare cu 279,46 mil. USD (achiziţia brută de noi active financiare externe a constituit 0,06 mil. USD, iar diminuarea brută a activelor achiziţionate anterior – 279,52 mil. USD). Totodată, pasivele au înregistrat o creştere netă de 24,09 mil. USD (acumularea brută de noi pasive a fost evaluată la 159,68 mil. USD, iar stingerea brută a pasivelor – la 135,59 mil. USD).

Diminuarea netă a activelor financiare la articolul alte investiţii pe parcursul trimestrului II 2018 a fost influenţată în special de scăderea netă cu 242,06 mil. USD a activelor sub formă de numerar şi depozite (dintre care activele băncilor licenţiate au scăzut cu 66,99 mil. USD, iar cele ale sectorului societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei – cu 175,07 mil. USD). De asemenea, la diminuarea activelor au contribuit achitările nete (36,38 mil. USD) efectuate de partenerii nerezidenţi la creditele comercia­le şi avansurile acordate anterior de rezidenţi.

Majorarea netă a pasivelor la articolul “alte investiţii” a fost determinată, în principal, de creşterea netă cu 48,67 mil. USD a angajamentelor sub formă de împrumuturi externe, precum şi de majorarea netă cu 47,26 mil. USD a pasivelor sub formă de credite comerciale şi avansuri primite de rezidenţi de la parteneri comerciali nerezidenţi. Totodată, s-au diminuat cu 43,23 mil. USD alte pasive (ceea ce reprezintă stingerea angajamentelor asumate în trimestrul precedent pentru procurarea acţiunilor în sectorul bancar), precum şi pasivele sectorului bancar sub formă de numerar şi depozite – cu 28,35 mil. USD.

Împrumuturile în cadrul altor investiţii a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 49,69 mil. USD (activele s-au diminuat pe net cu 1,02 mil. USD, iar pasivele s-au majorat cu 48,67 mil. USD). Pe parcursul trimestrului II 2018, au fost valorificate împrumuturi din exterior în sumă totală de 112,40 mil. USD, dintre care pe termen lung – 108,50 mil. USD. Rambursările totale au constituit 63,73 mil. USD, dintre care împrumuturi pe termen lung – 61,38 mil. USD. Din punctul de vedere al sectoarelor instituţionale, de finanţare externă au beneficiat: administraţia publică, inclusiv cea locală (cu 38,80 mil. USD din tragerile totale), societăţile nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţiile fără scop lucrativ (35,80 mil. USD), BNM (20,37 mil. USD), băncile licenţiate (9,49 mil. USD) şi alte societăţi financiare (7,94 mil. USD).

Principalii creditori ai administraţiei publice în trimestrul II 2018 au fost: Banca Europeană de Investiţii – 25,85 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 4,26 mil. USD, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 2,58 mil. USD, Asociaţia Internaţională de Dezvoltare – 2,25 mil. USD, FMI – 2,11 mil. USD, Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă – 1,50 mil. USD şi Guvernul Poloniei – 0,26 mil. USD.

Rambursări de împrumuturi externe au fost efectuate de următoarele sectoare instituţionale: societăţile nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţiile fără scop lucrativ – 23,16 mil. USD, administraţia publică – 12,62 mil. USD (dintre care 2,18 mil. USD – la împrumuturile de la FMI), BNM – 11,24 mil. USD (împrumuturi de la FMI), societăţile care acceptă depozite – 8,67 mil. USD, alte societăţi financiare – 8,04 mil. USD.

Datele Camerei Înregistrării de Stat arată că cele mai multe întreprinderi din Republica Moldova sunt cele din comerţ – 53%, urmate de industrie şi servicii cu câte 12% şi, respectiv, 11%. Iar în ceea ce priveşte ţările care deţin cele mai multe companii în Republica Moldova, România este pe prima poziţie cu 1710 întreprinderi, Italia – 1373 şi Turcia cu 1294 companii. În acelaşi timp, tabloul arată diferit la capitolul investiţii în capitalul social. Olanda este pe primul loc, cu investiţii de 2642 milioane lei, Italia – de 1721 milioane lei şi Cipru de 1679 milioane lei.

În ceea ce priveşte investiţiile directe peste hotare ale rezidenţilor Republicii Moldova, în trimestrul II 2018, au fost înregistrate ieşiri nete de capital în valoare de 1,37 mil. USD, compuse majoritar din participaţii la capitalul social al întreprinderilor afiliate din străinătate.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.38 (762) din 3 octombrie 2018