Cuprins Nr.31 (400) 03/08/11

 • Valoarea operaţiunilor cu carduri emise de băncile moldoveneşti a depăşit în prima jumătate de an 8 mld. lei
 • Sumarul tranzacţiilor bursiere din săptămâna trecută
 • EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca a primit de la IFC un credit în valoare de 26 mil. USD pe un termen de 5 ani
 • Decizii ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • Republica Moldova e printre codaşi după volumul de investiţii străine directe
 • Ministerul Economiei a anunţat concursul de privatizare a acţiunilor statului în 9 societăţi pe acţiuni pe platforma industrială SA Tracom
 • Un proiect comun GUAM îşi promovează potenţialul turistic pe piaţa din Japonia
 • “ORHEI-VIT” a deschis o cazangerie modernă pentru producerea aburului
 • Soldul creditelor în economia Moldovei s-a majorat în iunie 2011 faţă de luna precedentă cu 676 mil. lei (2,4%)
 • Ştiri  internaţionale
 • HOTĂRÎRE cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. “VORNICENI”
 • Oferte/cereri comerciale la BVM la data de 2.08.2011
 • Tranzacţii cu valorii mobiliare ale emitenţilor din RM pe piaţa bursieră şi extrabursieră în perioada 25-29 iulie 2011
 • Lista intreprinderelor care a publicat dări de seama şi anunţuri în numărul curent
Numarul ziarului: 
Nr.31 (400) din 3 august 2011