Construcţiile salvează PIB-ul Republicii Moldova

Sectorul construcţiilor a devenit cea mai importantă ramură din economie. În nouă luni ale anului 2019, construcţiile au contribuit cu 35% la creşterea PIB-ului. Acest lucru se datorează exploziei pieţei imobiliare, iar băncile au impulsionat ramura prin dobânzile mici la creditele imobiliare oferite persoanelor fizice.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, sectorul industrial a avut un rezultat pozitiv (+2%), însă mai modest decât cel atins în anul precedent. Creşterea înregistrată a fost determinată de majorarea industriei prelucrătoare (+3,1%). Producţia şi furnizarea de energie a fost în diminuare (-4%), fiind influenţată de regimul termic ridicat. De asemenea, un rezultat negativ a fost înregistrat de industria extractivă (-1,9%). Principalii factori care au determinat creşterea sectorului industrial au fost: dezvoltarea ramurii automotive, evoluţiile pozitive din sectorul construcţiilor şi ale industriei alimentare. Totodată, temperarea cererii externe a fost factorul de bază care a încetinit ritmurile de creştere ale sectorului industrial.

Agricultura, în picaj

După trei ani de creştere consecutivă, în anul 2019 sectorul agricol a înregistrat un rezultat negativ (-1,9%). Această evoluţie a fost determinată, în special, de scăderea producţiei animaliere (-6%), fiind în diminuare atât producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor, producţia de lapte, cât şi producţia de ouă. Volumul producţiei vegetale a fost aproape la nivelul anului 2018 (-0,3%). A fost în creştere producţia de floarea soarelui, legume de câmp, cartofi, iar în descreştere – grâul, sfecla de zahăr, strugurii, fructele, pomuşoarele.

Activitatea investiţională a fost în creştere. În 2019, volumul investiţiilor a crescut în termeni reali cu 9,4% faţă de anul precedent, însumând circa 27,8 miliarde de lei. Intensificarea activităţii investiţionale s-a datorat majorării investiţiilor private, investiţiilor din contul creditelor externe, precum şi celor provenite din surse străine. Au fost efectuate investiţii majore în sectorul construcţiilor, fapt ce a asigurat mai mult de jumătate (63%) din creşterea investiţiilor totale.

Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul a crescut cu 13,2% faţă de anul precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei – cu 14,6%. Aceste evoluţii demonstrează o intensificare a consumului din partea populaţiei şi agenţilor economici.

Economiştii sunt de părere că în anul 2020 Republica Moldova, de rând cu celelalte economii, se va confrunta cu o recesiune. Vor fi evoluţii negative la nivelul activităţii economice. Prognoza noastră arată o deteriorare semnificativă a evoluţiei PIB pe fundalul înrăutăţirii activităţii businessului, dar şi o deteriorare a cererii externe.

Băncile au bani să crediteze economia

Datele Băncii Naţionale a Moldovei arată că în luna februarie a anului 2020, volumul creditelor acordate în monedă naţională a constituit 1,6 miliarde de lei, iar cele în valută – echivalentul a 697,2 milioane de lei. Creditele acordate pe o perioadă de la doi la cinci ani rămân cele mai solicitate cu o pondere de 50% din totalul împrumuturilor acordate.

Creditele acordate în monedă naţio­nală au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (52,6%), inclusiv creditele acordate societăţilor comerciale nefinanciare care deţin o pondere de 51,2% (dintre care 44,9% revenind comerţului).

Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societăţile comerciale nefinanciare (96,1%), ponderea majoră (52,7%) revenind comerţului. Cea mai mare rată medie la creditele acordate în monedă naţională persoanelor fizice a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de la 1 până la 3 luni, constituind 11,83%, persoanelor juridice – la creditele cu termenul de rambursare de până la o lună, rata constituind 10,27%, iar în cazul persoanelor fizice care practică activitate – la creditele cu termenul de la 2 până la 5 ani, rata constituind 11,23%.

Volumul creditelor în monedă naţională acordate persoanelor fizice, în luna februarie 2020, s-a majorat, comparativ cu luna precedentă, cu 13,5% şi a constituit 699,4 milioane lei. Rata medie a creditelor acordate în monedă naţională persoanelor fizice, pentru aceeaşi perioadă, a crescut cu 0,75 p.p. şi a constituit 8,45%. Din perspectiva scopului creditelor acordate, cea mai mare pondere le-a revenit creditelor de consum (65,3%). Comparativ cu luna precedentă de raportare, rata creditelor de consum s-a majorat cu 1,15 p.p., în timp ce rata creditelor imobiliare s-a majorat cu 0,08 p.p. Faţă de anul trecut, rata creditelor de consum s-a majorat cu 1,10 p.p., iar a creditelor imobiliare – cu 1,14 p.p. De menţionat că ponderea creditelor imobiliare acordate în monedă naţională a constituit 97,0% (3,0% au reprezentat creditele acordate ataşate la cursul valutei), iar cea a creditelor de consum – 98,6% (1,2% au reprezentat creditele acordate ataşate la cursul valutei).

Rata medie la creditele acordate în monedă naţională s-a majorat cu 0,39 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 8,45%, persoanelor juridice – cu o rată de 8,84%, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 10,46%.

Dobânda la împrumuturile acordate în valută s-a micşorat cu 0,02 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6,25%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,16%, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 5,17%.

Rata medie la creditele acordate ataşate la cursul valutei s-a micşorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 9,22%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,49%, în timp ce persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la credite ataşate la cursul valutei în luna februarie. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie la creditele acordate în monedă naţională s-a majorat cu 0,44 p.p., la cele în valută s-a micşorat cu 0,27 p.p., iar la cele ataşate la cursul valutei s-a majorat cu 0,63 p.p.

Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,08%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 6,21%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,08%, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 4,83%. Iar creditele ataşate la cursul valutei, cu termene de peste 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,45%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 4,76%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,39%.

Gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost la nivel de 153,2%. Aceasta indică faptul că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile comerciale au lichiditatea necesară pentru finanţarea economiei.

Pentru a evita o criză de lichidităţi în sistemul bancar, dar şi a susţine economia, BNM a redus la sfârşitul săptămânii trecute diminuarea ratei rezervelor obligatorii la 34%. “Decizia vizează majorarea lichidităţilor disponibile pentru băncile licenţiate, în vederea prevenirii riscului de lichiditate şi consolidării abilităţii sectorului bancar din Moldova. Urmare acestei decizii, lichidităţile disponibile în sectorul bancar vor creşte cu circa 3,0 miliarde lei. Totodată, diminuarea normei rezervelor obligatorii reprezintă o continuitate a măsurilor de politică monetară de echilibrare a normelor rezervelor obligatorii în contextul sporirii eficienţei transmiterii impulsurilor monetare în sectorul real”, se arată în mesajul băncii centrale.

Victor Ursu

Numarul ziarului: 
Nr.13 (837) din 8 aprilie 2020