Comunicat de presă al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) aduce la cunoştinţa publicului informaţia privind acţiunile aferente bunei dezvoltări şi funcţionări a pieţei de capital autohtone. Mai cu seamă, CNPF întreprinde toate măsurile potrivit competenţelor conferite de legea-cadru (nr. 192/1998) pentru a facilita procesul de reformare a infrastructurii pieţei în materia serviciilor de evidenţă şi decontare a valorilor mobiliare corporative, drept rezultat promovând încrederea şi investiţiile pe acest segment al pieţei financiare non-bancare.

Provocările, în acest sens, sunt legate de tot ceea ce înseamnă asigurarea bazei normative şi îmbunătăţirea pieţei, aplicarea instrumentelor de supraveghere şi asistenţă în migrarea calitativă a datelor de la instituţiile supravegheate de CNPF – societăţile de registru şi Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare – către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, creat de Banca Naţională a Moldovei, care, începând cu 1 mai 2019, va prelua funcţiile de evidenţă centralizată şi de decontare a valorilor mobiliare corporative, în conformitate cu Legea nr. 234/2016.

De consemnat, că legiuitorul a prescris transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în trei etape:
1)    1 mai 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale băncilor şi societăţilor de asigurare;
2)    15 decembrie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităţilor admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată şi în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, altele decât băncile şi societăţile de asigurare;
3)    15 decembrie 2020 – în cazul valorilor mobiliare ale entităţilor, altele decât cele menţionate la sbp. 1) şi 2).

Este important de punctat că acest calendar gradual susţine un proces bine organizat în timp, evitând riscurile de perturbare a activităţii participanţilor la piaţa financiară non-bancară, inclusiv oferind posibilitatea efectuării de către CNPF a controlului încrucişat al datelor aferente registrelor deţinătorilor de valori mobiliare, totodată, asigurând împreună cu emitenţii a înştiin­ţării publice a deţinătorilor de valori mobiliare în scopul păstrării integrităţii datelor din aceste registre.

În condiţiile enunţate, autoritatea de supraveghere, în persoana CNPF, sensibilizează atenţia emitenţilor de valori mobiliare şi actorilor pieţei de capital în vederea onorării obligaţiilor asumate de aceştia şi, respectiv, neadmiterii tergiversării procesului demarat.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (786) din 27 martie 2019