Companiile de asigurări din R. Moldova au subscris prime în sumă de 1,218 mlrd. lei, în ianuarie-septembrie 2019

În nouă luni din 2019, companiile de asigurări din R. Moldova au subscris prime în valoare de 1 miliard 218,1 milioane de lei sau cu 11,5% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2018 (1 miliard 092 milioane de lei).

Potrivit Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în ianuarie-septembrie 2019, aproximativ 94,3% din prime au revenit asigurărilor generale (1 miliard 149,3 milioane lei) şi 5,7% – asigurărilor de viaţă (68,8 milioane lei).

Companiile de asigurări au încasat cele mai multe prime de la socie­tăţile nefinanciare (551,76 milioane lei) şi gospodăriile populaţiei (548,4 milioane lei). Cel mai mare volum de prime a fost colectat pentru următoarele tipuri de asigurări: asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) – 283,1 milioane lei (+2,3% faţă de ianuarie-septembrie 2018); “Carte Verde” – 228,45 milioane lei (-11,6%) şi asigurările CASCO – 248,5 milioane lei (+ 13,8%).

Aceste trei tipuri de asigurări au reprezentat 66,1% din totalul primelor brute subscrise de asigurări. În plus, în ianuarie-septembrie 2019 au fost colectate prime pentru asigurarea împotriva incendiilor şi a altor calamităţi naturale – 84,3 milioane lei, de sănătate – aproximativ 86,3 milioane lei (dintre care 71,7% funcţionează în afara Moldovei), de răspundere civilă totală – 59,67 milioane lei, răspundere civilă avia – 59,82 milioane lei, accidente – 17,2 milioane lei.

Primele pentru asigurarea pierderilor financiare au constituit 12,68 milioane lei, asigurarea de credit – 0,05 milioane lei, asigurarea de garanţii – 0,02 milioane lei. Primele pentru asigurările de pierderi financiare s-au ridicat la 12,68 milioane lei, pentru asigurările de credit – 0,05 milioane lei, pentru asigurările de garanţii – 0,02 milioane lei.

Lideri în ceea ce priveşte primele obţinute în ianuarie-septembrie 2019 au fost: Grawe Carat Asigurări – 180,1 milioane lei, Donaris VIG – 164,9 milioane lei, Moldasig – 160,1 milioane lei, Asterra Grup – 143,3 milioane lei şi General Asigurări – 130,9 milioane de lei, care au o pondere de 64% din totalul primelor încasate. În această perioadă, cel mai mic volum de prime a fost încasat de Auto-Siguraţa – 1,1 milioane de lei.

Potrivit Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în ianuarie-septembrie 2019, aproximativ 98,6% din despăgubiri au revenit asigurărilor generale (489,13 mil. lei), iar 1,4%  – asigurărilor de viaţă (6,95 mil. lei). Cel mai mare volum de despăgubiri din această perioadă a fost achitat pentru următoarele tipuri de asigurări: asigurarea transportului terestru CASCO – 147,1 mil. lei (+1,5% faţă de ianuarie-septembrie 2018), asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) – 148,03 mil. lei (+9,6%), “Carte Verde” – 54,2 mil. lei (+5,2%). Acestor trei tipuri de asigurări le-au revenit 71,4% din despăgubirile pentru asigurări generale.

Despăgubirile pentru asigurările de sănătate au însumat 23,15 mil. lei (dintre care 46,2% – peste hotarele ţării). Despăgubirile pentru asigurările de incendii şi alte calamităţi naturale au constituit 10,3 mil. lei, asigurările de răspundere civilă avia – 10,6 mil. lei, asigurările de accidente – 10,1 mil. lei, asigurările de răspundere civilă generală – 0,38 mil. lei, asigurările de pierderi financiare – în jur de 2 mil. lei.

Potrivit CNPF, lider după volumul despăgubirilor achitate în ianua­rie-septembrie 2019 este compania Acord Grup – 97,03 mil. lei, cota acesteia fiind de 19,5% din despăgubirile totale, iar cel mai mic volum de daune a fost achitat de compania Auto-Siguranţa – 0,1 mil. lei.

Numarul ziarului: 
Nr.46 (819) din 20 noiembrie 2019