Companiile care oferă doar servicii de asigurări obligatorii vor pierde în urma implementării reglementărilor europene

Peste 95% din portofoliul companiilor de asigurare din R. Moldova sunt concentrate pe asigurări generale. Restul de 5% revin produselor de asigurare de viaţă. Cadrul regulator în domeniul asigurărilor este parţial conform reglementărilor europene. Totodată, pentru a putea asigura libertatea de stabilire şi prestare a serviciilor de asigurări în baza reglementărilor UE, R. Moldova ar urma să consolideze capacităţile autorităţii de control naţionale (CNPF). Acestea sunt câteva dintre concluziile studiului „Dezvoltarea şi diversificarea pieţei de asigurări din R. Moldova, în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între R. Moldova şi Uniunea Europeană”, elaborat de experţii Institutului de Consultanţă în Afaceri “Business Consulting Institute” şi ai Asociaţiei pentru Dezvoltarea Europeană şi Expertiză Juridică SEDLEX, la iniţiativa şi susţinerea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Studiul privind dezvoltarea şi diversificarea pieţei de asigurări în Republica Moldova în contextul negocierii creării ZLSAC între Republica Moldova şi Uniunea Europeană are scopul de a identifica restricţiile care există pe moment în calea integrării pieţelor de servicii de asigurări ale Republicii Moldova şi ale Uniunii Europene. În cadrul realizării studiului au fost stabiliţi principalii indicatori de performanţă ale pieţelor de asigurări din Republica Moldova, analizat cadrul regulator din Republica Moldova şi Uniunea Europeană, identificate diferenţele ce ţin de reglementările existente pe aceste două pieţe şi formulate câteva propuneri de ajustare legislativă, instituţională, de control în domeniul asigurărilor în Republica Moldova, pentru a permite integrarea în piaţa comună de servicii de asigurări din Uniunea Europeană.

Studiul a constatat faptul că cadrul regulator în domeniul asigurărilor este parţial conform reglementărilor UE şi va necesita ajustări esenţiale în toate domeniile de asigurări, care urmează să se axeze pe subiecte importante, precum: fondurile de garantare, reglementările prudenţiale înăsprite pentru formarea rezervelor tehnice, a marjelor de solvabilitate, capitalului social minim, cotelor minime de despăgubiri pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă şi profesionistă, lărgirea competenţelor intermediarilor în asigurări, implementarea eficientă a instituţiei de actuar, consolidarea în termen mediu a capacităţilor CNPF, modificarea legislaţiei naţionale ce ţine de dreptul de stabilire primar şi secundar şi libertatea circulaţiei serviciilor.

Principalii beneficiari ai restructurărilor în sectorul de asigurări vor fi consumatorii de astfel de servicii. Dacă Guvernul va negocia perioade suficiente pentru implementarea actelor UE în domeniul asigurărilor, în special Directiva Solvabilitate II, Directiva RCA şi Directiva pe intermediere, consumatorii vor obţine mai multă transparenţă a proceselor din cadrul companiilor de asigurări, inclusiv despre modul de administrare a fondurilor provenite din încasarea primelor. Mai mult, serviciile de asigurări se vor diversifica, în urma intrării noilor companii pe piaţa R. Moldova.

Principalii perdanţi ai procesului de restructurare şi ajustare a sectorului la cerinţele impuse de noul Acord de Asociere şi ZLSAC vor fi companiile ineficiente, care se bazează doar pe servicii de asigurări obligatorii, în special asigurările de răspundere civilă auto şi asigurările facultative de automobile.

Pe de altă parte, potrivit studiului, grupul de câştigători ai implementării cu succes a prevederilor Acordului de Asociere şi creării ZLSAC va fi constituit din companiile de asigurări din UE, care vor dispune de acces liber la o piaţă cu reglementări similare celor existente în UE.

Experţii care au elaborat studiul consideră că Guvernul trebuie să asigure un proces participativ, cu implicarea întreprinderilor naţionale, pentru a evita consecinţe nefavorabile. Ei mai recomandă ca stabilirea termenilor de tranziţie pentru implementarea Directivelor UE să fie coordonată cu participanţii pe piaţă.

În final, studiul „Dezvoltarea şi diversificarea pieţei de asigurări din R. Moldova, în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între R. Moldova şi Uniunea Europeană” conchide că preţurile implementării angajamentelor din acordurile în proces de negociere se vor materializa în următoarele:
 – costuri instituţionale, în principal ce ţin de funcţionarea CNPF;
 – costuri de ajustare legislativă prin elaborarea şi implementarea legislaţiei naţionale conform cerinţelor Directivelor UE, inclusiv Directiva Solvabilitate II;
 – costuri de implementarea a noilor practici pentru întreprinderile de asigurări, inclusiv modalitatea de administrare a afacerii, calculul riscurilor, fondurilor disponibile, modului de achitare a despăgubirilor etc.

Conform datelor statistice, în momentul de faţă, pe piaţa locală de asigurări activează 24 de asigurători, din care 22 de companii sau 92% sunt specializate pe segmentul de asigurări generale (de accidente, bunuri, auto etc.) şi numai 2 companii licenţiate desfăşoară activităţi simultane/combinate de asigurări generale şi de viaţă. Companiile de asigurări generale practică toate formele de asigurare. Poliţele unit-linked nu sunt populare, astfel că produsele asigurătorilor de viaţă sunt de natură clasică, cu participare la investiţie.

Numarul ziarului: 
Nr.22 (391) din 1 iunie 2011