Comitetul executiv al BNM a decis să mențină la același nivel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt: 2,65 la sută anual, dar a redus rata rezervelor necesare pentru fondurile împrumut

BNM mai anunță că rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual. Totodată, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2,0 puncte procentuale până la 28,0 la sută din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă continuă șirul de măsuri ale BNM pentru atenuarea impactului pandemiei și susține relansarea economiei prin impulsionarea cererii agregate.

De asemenea, BNM sprijină trendul ascendent al activității de creditare, asigurând suficiența de lichidități adecvate în acest scop, cu diminuarea costurilor de creditare în susținerea mediului de afaceri. Sprijinul este necesar și pentru a evita efectul ”crowding out” odată cu creșterea cererii de finanțare din partea Ministerului de Finanțe.

La baza acestei hotărâri au stat analiza și evaluarea informațiilor asociate lichidității excesive în sistemul bancar. Astfel, după ce luna trecută a fost diminuată cu 2 puncte procentuale norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, nivelul lichidităților s-a majorat până la 7,1 miliarde lei la data de 16 martie a. c ., însă ulterior s-a diminuat încontinuu si a atins nivelul de 3,4 miliarde lei la ziua de astăzi. Această diminuare s-a produs, îndeosebi, pe seama achitării către stat a impozitelor de către agenții economici.

BNM subliniază necesitatea monitorizării continue a situației macroeconomice și la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental, va veni cu măsurile necesare în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil. Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe 30 aprilie 2021, conform calendarului publicat.

Cea mai recentă modificare a ratei de bază pentru principalele operațiuni pe termen scurt de politică monetară a fost aplicată de BNM în 6 noiembrie 2020, când a fost redusă cu 0,1 puncte procentuale. - de la 2,75% la 2,65% și apoi a atins un nou record minim. În același timp, Banca Națională a scăzut cu 0,1 puncte procentuale. ratele dobânzii la împrumuturile și depozitele overnight: la împrumuturi - de la 5,25% la 5,15%, iar la depozite - de la 0,25% la 0,15%.

La ultima sa întâlnire din 5 martie a acestui an Banca Națională a menținut rata de bază de refinanțare la același nivel de 2,65% pe an, dar a redus rata rezervelor necesare pentru fondurile împrumutate în lei cu 2 pp. - până la 30% din baza calculată.

După cum remarcă agenția InfoMarket, scăderea cu 2 p.p. a necesității rezervelor a devenit principalul motiv al ședinței extraordinare a Comitetului executiv al BNM din 5 martie. Astfel, Banca Națională contribuie la creșterea lichidității băncilor comerciale în creditarea economiei. Lichiditatea crescută este, de asemenea, necesară pentru bănci, pentru ca acestea să devină mai active pe piața valorilor mobiliare de stat, a căror valoare la sfârșitul anului, ca urmare a plasării inițiale, a fost majorată prin modificările adoptate la legea privind bugetul din 2021 cu 608,5 milioane lei - până la 7 miliarde 358,5 milioane lei.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.13 (887) din 7 aprilie 2021