Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Camera de Comerţ şi Industrie au semnat un acord interinstituţional de cooperare

Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Cornelia Cozlovschi, şi Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI), Sergiu Harea, au semnat, pe 3 august curent, un Acord de colaborare menit să intensifice acţiunile comune direcţionate spre sporirea competitivităţii mediului de afaceri din ţară.

Scopul Acordului constă în asigurarea suportului mutual pentru realizarea obiectivelor instituţionale ale ambelor părţi semnatare, cu accent sporit pe incluziunea şi educaţia financiară.

Documentul stipulează că cele două instituţii vor acorda asistenţă reciprocă în vederea popularizării serviciilor de care pot beneficia antreprenorii locali, prin organizarea consultărilor, atelierelor de lucru, seminarelor tematice, meselor rotunde şi a altor întruniri.

„Acordul semnat astăzi constituie o nouă etapă în cooperarea interinstituţională dintre CNPF şi CCI, iar implementarea acestuia va contribui la asigurarea transparenţei sectorului financiar nebancar şi la dezvoltarea unui mediu antreprenorial competitiv şi echitabil. Documentul va unifica acţiunile noastre direcţionate spre familiarizarea societăţilor comercia­le cu oportunităţile de dezvoltare a afacerilor prin prisma instrumentelor financiare disponibile şi a valorificării modalităţilor de atragere a investiţiilor în vederea asigurării unei mai bune rezilienţe economico-financiare”, a menţionat Preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi.

La rândul său, Sergiu Harea, Preşedintele CCI a afirmat: „Acordul semnat oferă oportunităţi cu impact semnificativ şi de durată pentru dezvoltarea unui mecanism unic de colaborare şi asistenţă reciprocă în domenii prioritare precum: dezvoltarea financiară a potenţialului agenţilor economici, organizarea evenimentelor pentru informarea şi instruirea mediului de afaceri, inclusiv prin utilizarea Platformei de instruire la distanţă (academy. chamber.md), co-organizarea evenimentelor de nivel regional, naţional şi internaţional de susţinere a mediului de afaceri autohton etc.”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.31 (955) din 10 august 2022