CNPF şi USAID au discutat despre oportunităţile de cooperare privind dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova

Aspecte ce vizează oportunităţile de dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova au fost analizate în cadrul unei întrevederi a preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, cu managerul superior de programe din cadrul USAID Moldova, Corneliu Rusnac, precum şi cu reprezentanţii Proiectelor: „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), „Reforme Instituţionale şi Structurale în Moldova” (MISRA) şi „Tehnologiile Viitorului” (FTA), finanţate de USAID.

Discuţiile au fost axate pe principalele obiective ale CNPF pentru perioada următoare, care constau în impulsionarea investiţiilor în instrumentele financiare disponibile pe piaţa de capital şi sporirea atractivităţii acestora, ceea ce va contribui la mobilizarea resurselor financiare în vederea creşterii economice sustenabile.

În acest context, părţile au evaluat perspectivele de colaborare în domeniu, fiind menţionate provocările actuale în evoluţia pieţei de capital şi identificate acţiunile necesare pentru dinamizarea acestui sector. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii CNPF au menţionat că mizează pe sprijinul USAID în calitate de partener de dezvoltare al ţării noastre, în special în ceea ce priveşte efectuarea analizei unor segmente ale pieţei, care ar contribui la dezvoltarea cadrului normativ secundar privind piaţa de capital.

Totodată, alte subiecte de pe agendă au vizat activităţile desfăşurate până la această etapă în cadrul parteneriatului cu Proiectele FSTA şi MISRA. În cadrul parteneriatului cu Proiectul FSTA au fost organizate o serie de instruiri pentru reprezentanţii sectorului financiar nebancar în domenii precum prevenirea spălării banilor, supravegherea prudenţială şi managementul riscului. De asemenea, Proiectul FSTA a sprijinit organizarea unui amplu program de instruiri, destinat asigurătorilor, privind implementarea Directivei Solvency II şi a Standardului IFRS 17. Asistenţa FSTA a mai inclus şi instruiri în domeniul comunicării instituţionale, fiind sprijinită, de asemenea, elaborarea strategiei de comunicare a CNPF.

În cadrul Programului Reforme Instituţionale şi Structurale în Moldova, USAID acordă sprijin CNPF în elaborarea actelor normative subordonate noii legi cu privire la asigurări. De asemenea, MISRA a demarat un şir de activităţi ce vizează domeniul protecţiei consumatorilor de produse financiare. În perioada următoare, MISRA va evalua cadrul naţional de protecţie a consumatorilor şi va organiza instruiri pentru reprezentanţii autorităţilor de reglementare în privinţa calculării dobânzii anuale efective (DAE) incluse în contractele de credit pentru consumatori (în conformitate cu prevederile Directivelor UE).

Notă: Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) implementează programe de asistenţă în Moldova din 1992. Scopul USAID este ca Moldova să devină o ţară europeană competitivă şi democratică, care rezistă în faţa influenţelor nefaste, fiind totodată susţinută de cetăţeni cu aspiraţii şi de parteneriate solide în sectorul privat.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.15 (990) din 19 aprilie 2023