CNPF a participat la masa rotundă privind protecţia consumatorilor din R. Moldova

Aspecte ce vizează drepturile şi nevoile consumatorilor, dar şi priorităţile autorităţilor publice abilitate cu funcţii de reglementare în domeniul protecţiei consumatorilor, au fost discutate marţi, 15 martie curent, în cadrul unei mese rotunde, organizată în format online de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei. Evenimentul a fost prilejuit Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, care este marcată anual pe 15 martie.

În mesajul său, secretarul general al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Elena Pui, a subliniat că protecţia consumatorilor reprezintă una din preocupările de bază ale autorităţii de supraveghere nebancară. “Activităţile CNPF, specifice protecţiei consumatorilor, au acoperit toate cele trei segmente ale pieţei financiare nebancare, Comisia Naţională fiind implicată plenar în protejarea şi apărarea drepturilor consumatorilor de servicii şi produse financiare nebancare, precum sunt investitorii în instrumente financiare, asiguraţii, beneficiarii de asigurare, păgubiţii, consumatorii de servicii de creditare nebancară, în lupta împotriva practicilor incorecte şi frauduloase, prin urmărirea respectării prevederilor legale şi prin educarea şi promovarea încrederii în serviciile şi produsele non-bancare”.

Elena Pui a afirmat că în activitatea sa, CNPF pune accent pe dezvoltarea bunelor practici în domeniul protecţiei consumatorilor, ghidându-se de cele mai relevante norme eurocomunitare şi promovând acte normative care aduc plusvaloare protecţiei atât a investitorilor, cât şi a acţionarilor. Astfel, urmare a modificărilor operate la Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, în vigoare din 1 ianuarie 2021, au fost instituite drepturi adiţionale, cum ar fi introducerea mai multor chestiuni pe agenda adunării generale a acţionarilor, stabilirea de reguli detaliate cu privire la formalităţile de desemnare şi notificare a reprezentantului acţionarului, soluţionarea conflictelor de interese la exercitarea dreptului de vot prin reprezentare etc.

Totodată, în contextul activităţilor de protecţie a consumatorilor, CNPF susţine promovarea transparentă a noilor oportunităţi de investire a economiilor sau disponibilităţilor financiare atât de publicul larg, cât şi de investitorii calificaţi în obligaţiunile emise de autorităţile publice locale.

Pe piaţa asigurărilor, CNPF încurajează respectarea principiilor de transparenţă, echitate şi soluţionare a disputelor dintre asigurat şi asigurător pe cale amiabilă.

În calitate de supraveghetor al organizaţiilor de creditare nebancară, CNPF a promovat modificările corespunzătoare la Legea nr. 1/2018 de limitare a costurilor totale ale creditului nebancar sau leasing financiar, acordat pentru un termen de până la 2 ani sau în valoare de până la 50 mii lei (pentru persoanele fizice consumatori), care să nu depăşească valoarea debursată conform contractului res­pectiv.

Actualmente CNPF se află în discuţii publice cu toate părţile interesate, inclusiv autorităţile publice de resort, pe marginea Regulamentului de creditare responsabilă, prin care autoritatea de supraveghere şi-a propus stabilirea cerinţelor ce vizează modul de evaluare a capacităţii clientului, persoană fizică, de rambursare a creditului nebancar şi/sau leasingului financiar.

Toate acţiunile şi măsurile ţintite sunt finalmente în beneficiul consumatorului, iar măsurile punitive trebuie să-şi aibă efectul prin descurajarea abuzurilor, neregulilor şi creşterea nivelului de transparenţă şi echitate din partea prestatorilor de servicii financiare nebancare, a concluzionat secretarul general al CNPF.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.11 (935) din 23 martie 2022