CNPF lansează diagnosticul pieţei de capital din Moldova cu suportul USAID MISRA

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) este în proces de elaborare a Strategiei de dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova pentru perioada 2025-2028, care urmează să fie aprobată de Guvern şi adoptată de Parlament. În acest context, Programul USAID Reforme Instituţionale şi Structurale în Moldova va oferi suport în elaborarea unei analize complexe a pieţei de capital din Moldova (captial market diagnostic), care va sta la baza Strategiei, efectuată în conformitate cu ghidul practic elaborat de Banca Mondială pentru dezvoltarea pieţelor de capital în statele cu economie mică.

O piaţă de capital puternică contribuie la creşterea economică prin mobilizarea resurselor şi economiilor de la populaţie şi prin oferirea alternativelor de finanţare pentru Guvern şi sectorul privat. În acest context, analiza pieţei de capital din Moldova, care este la o etapă primară de dezvoltare, va ajuta autorităţile de reglementare în elaborarea cadrului legal şi normativ pentru a cataliza dezvoltarea pieţei de capital de la noi din ţară.

De asemenea, dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova va spori atractivitatea ţării pentru investitorii străini, dar şi va contribui la consolidarea rezilienţei sistemului financiar.

În cadrul exerciţiului de analiză a pieţei de capital din Republica Moldova vor fi examinate diverse segmente ale pieţei de capital, cum sunt: piaţa monetară, piaţa datoriei guvernamentale sau piaţa valorilor mobiliare de stat, piaţa de acţiuni şi obligaţiuni corporative. Totodată, analiza va include propuneri specifice pentru dezvoltarea fiecărui segment care se va regăsi ulterior într-un document de politici publice pentru dezvoltarea pieţei de capital.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (1042) din 24 aprilie 2024