CNPF a iniţiat evaluarea capacităţilor de supraveghere în cadrul unui proiect susţinut de UE

CNPF beneficiază, începând cu toamna acestui an, de un proiect twinning finanţat de UE, obiectivul general al căruia constă în dezvoltarea şi implementarea supravegherii bazate pe risc a tuturor sectoarelor pieţei financiare nebancare. Proiectul are o durată de doi ani şi este implementat cu ajutorul Autorităţii de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, care a cunoscut o dezvoltare rapidă şi durabilă a sistemului financiar, pe parcursul ultimilor 15 ani de activitate.

În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activităţi, iar cea mai mare schimbare trebuie să aibă loc pe interiorul CNPF. Pentru ca aceasta să-şi consolideze capacităţile operaţionale şi instituţionale, procedurile şi regulile interne ale regulatorului urmează să fie ajustate la practicile comunitare. În acest scop, va fi evaluată şi revizuită legislaţia care oferă CNPF mandatul de supraveghere. De asemenea, vor fi revizuite şi capacităţile acesteia în domeniul supravegherii comerciale, inclusiv datele privind piaţa, sistemul de supraveghere electronică şi procedurile de supraveghere.

Şefa Direcţiei relaţii externe şi dezvoltare din cadrul CNPF, Veronica Cuhal, a afirmat că în procesul de implementare a proiectului, accentul de bază este pus pe transferul de cunoştinţe şi utilizarea celor mai bune practici din Polonia privind piaţa financiară, ţinând cont de reglementările din R. Moldova.

Astfel, în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie, specialiştii Comisiei au beneficiat de instruiri şi consultări, care au constat în revizuirea şi evaluarea competenţelor de supraveghere ale CNPF în sectorul IT, şi care au fost moderate de trei experţi din cadrul Departamentului IT al Autorităţii de Supraveghere Financiară din Polonia.

În cadrul acestor consultări, angajaţii Comisiei au aflat că există o diferenţă semnificativă între autoritatea din Polonia şi CNPF, inclusiv la nivel de structură. De exemplu, Departamentul IT din cadrul KNF este compus din patru direcţii: Dezvoltarea aplicaţiilor şi Asistenţă; Serviciul IT; Sisteme IT şi Proiecte IT. În total, KNF are circa o mie de angajaţi, dintre care aproape 50 fac parte din Departamentul IT, în timp ce CNPF are 90 de angajaţi, inclusiv 5 specialişti în IT.

Pe de altă parte, este de notat că Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia supraveghează şi entităţile din sectorul bancar.

Sunt incomparabile şi proporţii­le privind serviciile IT prestate de KNF. Astfel, în afară de cei circa o mie de angajaţi ai autorităţii poloneze, sistemele IT ale acesteia sunt folosite de cei peste 10 mii de utilizatori externi (entităţile supravegheate de KNF). Totodată, Departamentul IT al KNF dispune de mai mult de 100 de sisteme informaţionale diferite, prelucrează peste 260 de tipuri de rapoarte şi analizează zilnic date în volum de circa 150 GB.

Experţii polonezi au relatat colegilor moldoveni că Departamentul îşi desfăşoară activitatea în baza strategiei privind dezvoltarea IT în cadrul regulatorului pentru anii 2014-2018, care include elaborarea mai multor proiecte IT speciale, dezvoltarea unor sisteme de analiză, raportare şi stocare a datelor etc. Potrivit acestora, actualul sistem al regulatorului polonez în domeniul colectării şi stocării datelor entităţilor supravegheate este unul din cele mai performante la nivelul autorităţilor europene.

În cadrul misiunii la Chişinău, experţii polonezi şi-au împărtăşit experienţa şi au oferit informaţii despre cum funcţionează sistemele IT în cadrul autorităţii, cum au evoluat şi care sunt capacităţile acestora. De asemenea, colegii din Polonia au prezentat sistemele informaţionale elaborate de specialiştii din cadrul KNF şi utilizate actualmente de autoritate în procesul de reglementare şi supraveghere prudenţială. Printre altele, acestea includ sisteme de raportare şi analitice, conform cerinţelor UE, precum şi diverse sisteme care includ registre şi sisteme de publicaţii. Specialiştii moldoveni au fost informaţi că toate aceste sisteme sunt divizate în funcţie de necesităţile sectoriale. Astfel, pentru piaţa bancară există un tip de sisteme cu cerinţe speciale de raportare şi prelucrare a datelor, pentru piaţa de capital sunt stabilite alte cerinţe şi alt tip de sisteme, la fel, pentru pensii şi asigurări există sisteme separate care prevăd condiţii speciale.

Pe lângă acestea, autoritatea poloneză deţine şi alte sisteme, care sunt utilizate pentru supravegherea pieţei şi care presupun procesarea datelor acumulate în sistemele de raportare şi generarea diverselor indicatori, cum ar fi analiza datelor, identificarea şi semnalizarea riscurilor şi, respectiv, calculul unor indicatori de alertă timpurie, care oferă anumite semnale autorităţii de supraveghere cu privire la riscurile apărute în unele sectoare.

În context, experţii polonezi au recomandat autorităţii moldoveneşti să dezvolte sistemele IT cu forţe proprii, pentru că specialiştii CNPF care participă la elaborarea sistemelor date cunosc mai bine cum pot fi gestionate acestea din interior şi au abilităţi de a le dezvolta pe măsură ce piaţa evoluează şi apar noi entităţi raportoare.

„Instruirea dedicată tehnologiilor informaţionale a fost foarte utilă pentru specialiştii în IT din cadrul CNPF. Suntem conştienţi de faptul că fără sisteme IT dezvoltate este foarte dificil de a asigura o supraveghere eficientă şi de a identifica rapid şi cu maximă certitudine riscurile care sunt aferente pieţei financiare”, a menţionat şefa Direcţiei relaţii externe şi dezvoltare din cadrul CNPF.

La rândul său, şeful Direcţiei tehnologii informaţionale în cadrul CNPF, Tudor Branişte, a menţionat că orice activitate business poate avea succes dacă are la bază o strategie de dezvoltare a sistemelor informatice, un concept de automatizare a sistemului informaţional, dar şi un plan eficient de continuitate a afacerilor. “În cadrul instruirilor cu experţii polonezi au fost analizate aspecte ce vizează sistemele utilizate de către KNF şi CNPF, dezvoltarea infrastructurii IT, a sistemelor analitice, sistemelor de monitorizare online şi de raportare. Recomandările expuse ne oferă posibilitatea de a realiza sarcinile puse şi de a omite acele lacune prin care a trecut autoritatea poloneză la etapa elaborării şi implementării sistemelor informatice”, a afirmat şeful Direcţiei tehnologii informaţionale.

Potrivit lui Tudor Branişte, consultările vor continua pe toată durata proiectului twining.

“Aş menţiona faptul că experţii au venit cu propuneri concrete privind procedurile de iniţiere şi gestiune a proiectelor, precum şi de implementare şi punere în aplicare a proiectelor, conform politicilor europene. De asemenea, au fost examinate mai multe proiecte în domeniul colectării şi stocării datelor de la entităţile supravegheate, care ar fi benefice pentru CNPF. Totodată, experţii polonezi au subliniat importanţa Direcţiei IT pe măsură ce piaţa evoluează şi apar noi entităţi raportoare, precum şi necesitatea unei echipe proprii de elaboratori, capabilă să facă faţă tuturor modificărilor noi pe piaţă”, a mai spus Tudor Branişte.

„Apreciem foarte mult utilitatea instruirilor oferite în cadrul proiectului twinning, pentru că acestea presupun, în primul rând, comunicare şi discuţii directe pe marginea subiectelor foarte specifice activităţii de supraveghere a pieţei. De asemenea, specialiştii noştri beneficiază de experienţa practică pe anumite cazuri şi situaţii concrete, acumulată de experţii polonezi”, a încheiat şefa Direcţiei relaţii externe şi dezvoltare din cadrul CNPF, Veronica Cuhal.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.49 (619) din 16 decembrie 2015