CNPF a iniţiat amendarea reglementărilor în creditarea nebancară

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a elaborat şi iniţiază procedura de promovare a proiectului Legii de modificare a unor acte legislative, scopul de bază al căruia constă în minimizarea riscurilor de supra-îndatorare a consumatorilor-persoane fizice şi protejarea beneficiarilor de produse de creditare nebancară. După consultarea şi avizarea proiectului de lege de către Guvern şi instituţiile interesate, documentul urmează să fie expediat Parlamentului spre adoptare.

Obiectivul proiectului de amendamente vizează îmbunătăţirea cadrului legal aferent activităţii organizaţiilor de creditare nebancară (OCN) în vederea protejării drepturilor consumatorilor, precum şi aducerea în concordanţă a unor legi din domeniul de reglementare care au tangenţă cu activitatea organizaţiilor de creditare nebancară, cu prevederile Legii nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară.

În cadrul conferinţei de presă, organizată marţi, 20 august, vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, a subliniat că, deşi sectorul OCN înregistrează un trend ascendent, există anumite riscuri care însoţesc această dezvoltare spectaculoasă, cel mai vizibil fiind supra-îndatorarea populaţiei. “Prin proiectul dat de modificări, autoritatea de supraveghere propune introducerea unor norme şi pârghii de atenuare a riscurilor cuantificate pe piaţă ce ţin de costurile supradimensionate şi nejustificate ale împrumuturilor – riscuri, care au fost observate, inclusiv de experţii internaţionali”, a menţionat vicepreşedintele CNPF.

În context, şefa Direcţiei generale creditare nebancară din cadrul CNPF, Alina Cebota­riov, a informat că modificările propuse au fost consultate cu instituţiile financiare internaţionale şi vor permite temperarea gradului de împovărare a populaţiei prin introducerea de noi reglementări de creditare responsabilă, inclusiv cerinţe privind condiţiile şi modul de evaluare a capacităţii clientului de rambursare a creditului nebancar.

Potrivit proiectului de modificări, OCN urmează să raporteze la birourile istoriilor de credit, fapt ce va permite entităţilor de a se proteja de creditarea multiplă a unor persoane neoneste şi de a curma practicile abuzive de inducere în eroare a consumatorilor.

O altă modificare propusă vizează anumite concretizări referitor la interzicerea acceptării de către OCN a fondurilor rambursabile de la public, care reprezintă o precondiţie conceptuală privind modul de desfăşurare a activităţii de către OCN.

De asemenea, în vederea excluderii practicilor abuzive de acordare a împrumuturilor pe termen scurt cu aplicarea unor costuri exagerate, CNPF propune plafonarea costurilor aferente unui credit nebancar sau leasing financiar (dobândă, comisioane, penalităţi etc.), astfel încât valoarea acestora să nu depăşească valoarea împrumutului iniţial contractat. Totodată, pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice în sumă de până la 50 mii de lei, se propune interzicerea modificării condiţiilor contractuale în defavoarea clientului, care presupun o supra-plată faţă de OCN.

De menţionat că, în conformitate cu Legea cu privire la OCN, în vigoare de la 1 octombrie 2018, CNPF i-au fost conferite atribuţiile de supraveghere a organizaţiilor de creditare nebancară, respectiv desfăşurarea activităţii în acest domeniu fără autorizarea instituţiei de supraveghere este interzisă.

Conform datelor CNPF, la 1 iunie 2019, activele deţinute de organizaţiile de creditare nebancară se cifrează sub 10 miliarde de lei, fiind în creştere cu 65%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a majorat semnificativ şi portofoliul de împrumuturi şi leasing financiar, care atinge aproape 8,5 miliarde lei, având un spor de 2/3, în comparaţie cu 1 iunie 2018. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a ajuns sub 465 mii de persoane, iar valoarea medie a unui împrumut a constituit peste 18 mii lei.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.33-34 (807) din 21 august 2019