CNPF continuă abordarea proactivă în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare

Ca urmare a recepţionării unui şir de petiţii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a finalizat verificarea respectării legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către OCN „CASH&GO” SRL şi OCN „IUTE CREDIT” SRL, precum şi a examinat contractele în cauză prin prisma identificării clauzelor abuzive.

În cazul unui contract încheiat de OCN „CASH&GO” SRL, Comisia a constatat că petiţionarului i-a fost calculată greşit suma dobânzii, în sensul majorării substanţiale a costului total al creditului. Totodată, în contextul în care CNPF a recepţionat mai multe petiţii privind OCN „CASH&GO” SRL, autoritatea de supraveghere a prescris creditorului revizuirea portofoliului de credite curent şi, în caz de identificare a erorilor similare, acesta urmează să încaseze doar suma iniţială debursată, după caz – să restituie surplusul.

De asemenea, CNPF a constatat utilizarea eronată a unor concepte din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori (rata dobânzii vs. dobândă de întârziere/penalitate de întârziere) şi caracterul abuziv al clauzelor în baza cărora se aplică o penalitate mai mare de 0,04% (plafon prevăzut la art. 15 din Legea nr. 202/2013), context în care autoritatea a prescris creditorului dreptul de a încasa doar suma iniţială debursată, după caz – restituirea surplusului încasat.

Despre executarea prescrierilor, OCN „CASH&GO” SRL urmează să informeze CNPF în termen de 60 zile.

În cadrul analizei contractelor de credit încheiate de către OCN „IUTE CREDIT” SRL, autoritatea de supraveghere a constatat o serie de clauze abuzive în ceea ce priveşte penalităţile percepute pentru servicii deja incluse în comisionul de administrare, dar şi nerespectarea anumitor cerinţe legale prevăzute de Legea nr. 202/2013.

În acest context, CNPF urmează să înainteze acţiuni în instanţa de judecată în scopul declarării nulităţii clauzelor abuzive constatate şi, respectiv, restabilirii echilibrului contractual.

Aceste măsuri se conţin în deciziile aprobate în cadrul şedinţei din 4 septembrie 2023 a Consiliului de administraţie al CNPF.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.36 (1011) din 13 septembrie 2023