CNPF a aprobat reglementări ce vizează procedura administrativă de control aplicată entităţilor supravegheate

Regulamentul cu privire la procedura administrativă de control a fost aprobat de către Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

Scopul principal al Regulamentului este de a spori nivelul de transparenţă a acţiunilor CNPF prin crearea unui cadru procedural general unic, aplicabil tuturor subiecţilor supuşi controlului de către autoritate, în limitele competenţelor deţinute. Respectiv, Regulamentul are caracter obligatoriu pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară (persoanele licenţiate sau autorizate să desfăşoare activităţi pe piaţa de capital, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora) şi subiecţii raporturilor ce ţin de controlul în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, prevăzuţi la art. 4 alin. (21) lit. b)–e) din legea-cadru.

Actul normativ este sistematizat în secţiuni, fiind structurat în două capitole: dispoziţii generale şi dispoziţii aferente procedurii de organizare şi efectuare a activităţii de control.

În primul capitol, se cuprind norme ce se referă la clarificarea tipologiei activităţilor de control: planificat, care, la rândul său, poate fi tematic sau complex, inopinat (inspecţia), pe teren sau de la sediul CNPF. De asemenea, sunt specificate termenele procedurii administrative de control; statutul participanţilor la activităţile de control şi, implicit, drepturile şi obligaţiile atât ale entităţii supuse controlului, cât şi ale membrilor echipei de control. Totodată, se prevede aprobarea Metodologiei de selecţie a entităţilor supuse controlului, în vederea transparentizării acţiunilor de planificare a activităţii de control.

Capitolul doi include reglementări aferente celor două etape de desfăşurare a controlului: de iniţiere şi de desfăşurare a controlului. În speţă, actul normativ stipulează măsurile care urmează a fi întreprinse atât de către membrii echipei de control, cât şi de către entitate, inclusiv în diverse situa­ţii ordinare (de ex., particularităţile accesului echipei de control la informaţiile din sistemele informative ale entităţii) sau neordinare (de ex., imposibilitatea realizării controlului ca consecinţă a opunerii din partea entităţii); forma şi conţinutul actului cu privire la rezultatele controlului; conţinutul deciziilor CNPF cu privire la rezultatele controlului şi alte particularităţi conexe.

Notă: Înainte de aprobare, proiectul de Regulament a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultării publice. Regulamentul este disponibil pe pagina web oficială a CNPF (cnpf.md).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.49 (1024) din 13 decembrie 2023