CNPF a aprobat reglementări ce vizează autorizarea furnizorilor de servicii de finanţare participativă

Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanţare participativă a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

Regulamentul este unul din primele acte normative elaborate în scopul punerii în aplicare a Legii nr. 181/2023, care stabileşte condiţiile de acces la activitatea de finanţare participativă (crowdfunding) şi de desfăşurare a acesteia, şi care va intra în vigoare pe 1 martie 2024.

Documentul transpune parţial Regulamentul delegat (UE) 2022/2112 al Comisiei Europene din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează cerinţele şi modalităţile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanţare participativă.

Noul act normativ are drept scop stabilirea procedurii de autorizare, suspendare şi retragere a autorizării furnizorilor de servicii de finanţare participativă. Potrivit proiectului, persoana juridică ce intenţionează să furnizeze servicii de finanţare participativă va depune la CNPF o cerere tipizată, la care va anexa documentele referitoare la solicitant, actele de constituire şi reglementările interne, planul de activitate, identitatea fondatorilor şi a persoanelor cu funcţii de răspundere, tipurile de servicii de finanţare participativă pe care urmează să le desfăşoare etc.

Crowdfunding-ul reprezintă un instrument financiar nou pentru Republica Moldova, ce oferă întreprinderilor mici şi mijlocii o alternativă de atragere a mijloacelor financiare prin intermediul unei platforme de finanţare participativă online, care funcţionează pe principiul unei burse.

Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanţare participativă urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Notă: Înainte de aprobare, proiectul de Regulament a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultării publice. Regulamentul este disponibil pe pagina web oficială a CNPF: www.cnpf.md

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.08 (1034) din 28 februarie 2024