CNPF a aprobat norme ce vizează activitatea administratorului şi a fondurilor de pensii facultative

Regulamentul privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în activitatea administratorilor şi a fondurilor de pensii facultative a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în cadrul şedinţei din 24 ianuarie 2023.

Regulamentul face parte din seria de acte normative aferente fondurilor de pensii facultative, elaborate şi aprobate de CNPF pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 198 din 20.11.2020.

Regulamentul stabileşte conţinutul, forma, modul de întocmire, prezentare şi publicare a rapoartelor care vizează activitatea administratorului şi a fondurilor de pensii facultative administrate de către acesta.

În particular, acesta face referire la componenţa rapoartelor, modul de întocmire şi prezentare la CNPF, obligaţiile de informare şi transparenţă care includ cerinţe privind dezvăluirea publică a informaţiilor, informarea anuală a fiecărui participant cu privire la activitatea fondului de pensii şi materialul publicitar. Proiectul de regulament a fost consultat cu autorităţile publice competente şi părţile interesate.

Crearea cadrului normativ aferent fondurilor de pensii facultative rămâne o prioritate pentru Comisia Naţională a Pieţei Financiare în vederea instituirii unei pieţe interne pentru acumularea şi oferirea de pensii facultative, administrate în mod privat, capitalizate, care să servească surse pentru completarea veniturilor provenite din sistemele publice de pensii.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.04 (979) din 1 februarie 2023